Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentarer

Läs månadens förvaltarkommentar om hur europeiska hedgefonden Coeli Absolute European Equity har presterat under månaden. I förvaltarkommentaren kan du läsa om hur Coeli Absolute European Equity har presterat under månaden som gått, hur det rådande marknadsklimatet och aktuella världshändelser har påverkat förvaltningen och få en mer detaljerad inblick hur innehaven har presterat individuellt.

Förvaltarkommentar Coeli Absolute European Equity januari 2019

...
Läs mer

Coeli Absolute European Equity

Fonden var upp +0,3 procent (andelsklass I SEK) jäm- fört med Europaindex som var ned -1,1 procent. För 2018 är motsvarande siffror +0,3 procent (andelsklass I SEK) och -8,1 procent för Europaindex.
Läs mer
Hem Våra fonder Coeli Absolute European Equity Förvaltarkommentarer