Coeli Altrua Macro

Aktivt förvaltad hedgefond med global inriktning

Coeli Altrua Macro är en aktivt förvaltad hedgefond med global inriktning som investerar i aktier, räntor och valutor. Syftet med Coeli Altrua Macros strategi är att utifrån de olika lägen som råder i konjunkturcykeln anpassa allokering mellan de olika tillgångsslagen samtidigt som förvaltarna aktivt skyddar portföljen mot extrema risker och större rörelser på marknaderna. Själva kärnan i förvaltningen är den kvantitativa analysprocess som definierar var i konjunkturcykeln vi befinner oss och hur man då mest lämpligt fördelar allokeringen på aktier, räntor eller valutor. Därefter kompletteras portföljen med en positiv exponering till volatilitet genom bland annat optioner för att generera överavkastning under perioder med kriser och osäkerhet i världsmarknaderna. Fonden riktar sig till investerare som vill komplettera sin investeringsportfölj med en unik och diversifierad risk med chans till en överavkastning oavsett marknadsklimat.

Fondfakta

Startdatum

2018-02-23

Förvaltare

Namik Immelbäck och Filip Kozlowski

Inriktning

Kvantitativ global makrofond

Min. insättning

(R SEK) = Ingen

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 2 % per år + 20 % prestationsbaserad avgift över OMRX T-Bill

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Nej
Hem Våra fonder Coeli Altrua Macro