Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentarer

Läs månadens förvaltarkommentar om hur den aktivt förvaltade hedgefonden Coeli Altrua Macro har presterat under månaden. I förvaltarkommentaren kan läsa om hur Coeli Altrua Macro har presterat under månaden som gått till hur det rådande marknadsklimatet och aktuella världshändelser har påverkat portföljförvaltningen.

Förvaltarkommentar Coeli Altrua Macro januari 2019

Coeli Altrua Macro (klass R SEK) avkastade -0,19 procent under november. Räntor, aktier och valutor gav en positiv avkastning, medan vi gav tillbaka en del av de vinster vi gjorde i optionsstrategier under oktober.
Läs mer

Coeli Altrua Macro

Coeli Altrua Macro (klass R SEK) avkastade -0,19 procent under november. Räntor, aktier och valutor gav en positiv avkastning, medan vi gav tillbaka en del av de vinster vi gjorde i optionsstrategier under oktober.
Läs mer
Hem Våra fonder Coeli Altrua Macro Förvaltarkommentarer