Hem Förvaltarkommentarer Förvaltarkommentarer - Coeli Altrua Macro Förvaltarkommentar Coeli Altrua Macro november 2018
Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Altrua Macro november 2018

Per 30 november, 2018

Coeli Altrua Macro (klass R SEK) avkastade -0,19 procent under november. Räntor, aktier och valutor gav en positiv avkastning, medan vi gav tillbaka en del av de vinster vi gjorde i optionsstrategier under oktober.

November har karaktäriserats av marknader som försökt hitta fotfästet igen efter korrigeringen i oktober. Investerare har framförallt hoppats på stöd från amerikanska centralbanken/lägre räntor, mer tydlighet angående global handel och stimulanser i Kina där inköpschefsindex knappt pekar mot expansion inom industrisektorn. Under de senaste veckorna har vi sett en tillräcklig mix av dessa faktorer för att tillfälligt bromsa ytterligare prisfall.

Räntor har sjunkit betydligt och i USA prisar marknaden endast en räntehöjning under året 2019 medan många prognosmakare har förväntat sig upp till fyra höjningar. Amerikanska centralbanken har ändrat ton något då de har bekräftat en något mer osäker utsikt för ekonomin. Det är dock för tidigt att säga att de har signifikant reviderat ner sin prognos för ytterligare räntehöjningar, då styrräntan fortfarande anses knappt ha nått en neutral nivå medan utsikterna för inflationen fortsätter att peka uppåt för 2019. Samtidigt har presidenterna Trump och Xi lyckats komma fram till en del- kompromiss vid G20 mötet, där de kommit överens om att starta om förhandlingarna och tillfälligt skjuta upp ytterligare tariffer med tre månader. Vad som faktiskt sas vid mötet är dock oklart då den amerikanska delegationen hävdat att Kina bland annat förbundit sig att väsentligt sänka importskatten på bilar, vilket den kinesiska motparten ännu inte bekräftat. Vi tror fortfarande att amerikanska krav kommer vara höga och att förhandlingarna kommer bli tuffa. Men i sin helhet har lägre räntor och stigande förhoppningar angående handelsförhandlingar stött marknads-sentimentet de senaste veckorna.

Långsiktigt finns det dock stora frågor att besvara för investerare. Det står klart att den globala tillväxten svalnar medan centralbanker fortsatt kommer vilja strama åt stimulanser om förutsättningarna tillåter i en värld som karaktäriseras av hög belåning och en kreditcykel som går mot sitt slut. Lägre tillväxt, högre finansieringskostnader och höga skuldsättningsnivåer är typiska kännetecken för en mogen cykel. Detta har börjat märkas i vidgade kreditspreadar vilket är oroväckande då företagsobligationsmarknaden vanligtvis uppvisar de första varningssignalerna. Dessa negativa fundamentala faktorer finns kvar även om vi kan nå överenskommelser i handelsdispyterna. Vi tror därför att man bör ta vara på perioder av starkare marknadssentiment för att positionera sig mer defensivt.

Under månadens gång har exponeringen i aktier varit mer taktisk och vi har reducerat exponeringen väsentligt vid marknadsåterhämtning, medan vi förblir överallokerade till statsobligationer. Exponeringen i valutor har skiftat mot en generellt kort USD exponering. Kortsiktigt måste handeln förbli ganska opportunistisk men på medellång sikt är vår syn att detta är en mogen cykel med väsentliga risker åt nersidan.

Coeli Altrua Macro graf

Utveckling per andelsklass1 måni årFrån start
Coeli Altrua Macro – R SEK-0,19%-4,12%-4,12%

Filip Kozlowski

förvaltare av Coeli Altrua Macro.

Namik Immebäck

förvaltare av Coeli Altrua Macro.

Översikt
Startdatum2018-02-23
Förvaltningsavgift (R SEK)2%
Prestationsbaserad avg. Ja20%
Riskgrad5 av 7
Nyckeltal
Årlig avkastning N/A
Korrelation, MSCI World N/A
Korrelation, OMRX T-BondN/A
Sharpekvot (24 mån)N/A
Positiva månader20,00%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 13 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Namik Immelbäck

Namik Immelbäck

Kapitalförvaltare Coeli Altrua Macro

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • 12 års erfarenhet av globala makroinvesteringar
 • BSc London School of Economics, MSc Bocconi

Namik Immelbäck är ansvarig förvaltare av Coeli Altrua Macro. Han har de senaste 12 åren arbetat som makroekonom, investeringsstrateg och portföljförvaltare på välrenommerade makrohedgefonder som Comac Capital, Tudor och Millennium i London och New York.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

porträttbild man

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coelis kapitalförvaltare Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Larsson Vahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.