Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Altrua Macro april 2019

Coeli Altrua Macro ( R SEK) avkastade -0,83 procent i april månad. Vi såg lägre vinster i allokeringsstrategier till aktier, räntor och valutor såväl som relativvärdepositioner i räntor, vilket dock inte vägde upp förluster i positioner för en stigande volatilitet i aktier och valutor. I linje med vårt mandat fortsätter vi erbjuda investerare portföljskydd i detta skede i cykeln medan vi håller kostnaden för dessa så låga som möjligt.

Under månaden hade vi en fortsatt låg exponering till ränte- och aktieallokering och bibehåller ett primärt fokus på relativvärdemöjligheter inom räntor och positionering för stigande volatilitet. Utifrån flera perspektiv kan vi se marknaden närma sig ett vägskäl, vilket borde passa dessa typer av icke marknadsdirektionella positioner väl.

Den globala ekonomin tycks ha stabiliserats något men vi saknar fortfarande siffror på en övertygande återhämtning. Hittills har aktiemarknaden främst återhämtat sig tack vare att centralbanker globalt skiftat till en mjukare ton. Vi har dock kommit till en punkt nu då det är svårt för centralbanker att bli mer stöttande utan att faktiskt börja sänka räntorna, och därför kommer det just nu krävas starkare tillväxtstatistik för att rättfärdiga högre aktiepriser.

Nuvarande vägskäl i marknaden kan beskrivas med två potentiella scenarion, där å ena sidan en återhämtning är att vänta i kölvattnet av en normalisering av globala handelsrelationer, men å andra sidan är det fullt möjligt att den globala ekonomin förblir slö och väldigt sårbar för ytterligare negativa shocker. I det första scenariot kommer centralbankerna ta sig tid att avvakta med räntehöjningar och en återhämtning kommer reflekteras i högre räntor på längre löptider. I det andra, det pessimistiska, scenariot är det fullt möjligt att vi ser framförallt de korta räntorna gå ner med centralbanker som sänker styrräntorna. I båda fall blir dock effekten en brantning av räntekurvan där räntorna på längre löptider stiger relativt de korta räntorna, vilket illustrerar potentialen av denna typ av relativvärdesposition. Kostnaden för att hålla dessa typer av positioner för en brantare räntekurva är dock inte försumbar så vi bygger tålmodigt upp dem i ett flertal länder där vi ser möjligheter.

Valutamarknaden har samtidigt generellt förblivit relativt stabil med en realiserad volatilitet som närmar sig historiskt låga nivåer, även om det inte kan kännas så utifrån svenska kronans perspektiv. Även i den globala valutamarknaden befinner vi oss i ett vägskäl där det går att argumentera för en betydligt starkare såväl svagare dollar på global basis. Utfallet kommer bland annat bero på huruvida den amerikanska centralbanken kommer sänka räntan senare i år, utfallet i handelskriget mellan Kina och USA, såväl som oljepriset med tanke på att USA återinför sanktioner på Iran. Vi tror att valutamarknaden kommer skakas ur sitt stiltje under kommande månader när vi får klarhet i dessa faktorer.

Sammantaget befinner sig världen och marknaden i ett vägskäl, men samtidigt är volatiliteten väldigt låg och räntekurvorna väldigt flacka, vilket erbjuder bra möjligheter för icke direktionell positionering och portföljskyddsstrategier.

Coeli Altrua Macro graf

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Altrua Macro – R SEK-0,83%-2,46%N/A-5,67%

 

Filip Kozlowski

Förvaltare av Coeli Altrua Macro

Namik Immelbäck

Förvaltare av Coeli Altrua Macro

Översikt
Startdatum2018-02-23
Förvaltningsavgift (R SEK)2%
Prestationsbaserad avg. Ja20%
Riskgrad5 av 7
Nyckeltal
Årlig avkastning N/A
Korrelation, MSCI World N/A
Korrelation, OMRX T-BondN/A
Sharpekvot (24 mån)N/A
Positiva månader20,00%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Namik Immelbäck

Namik Immelbäck

Kapitalförvaltare Coeli Altrua Macro

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • 12 års erfarenhet av globala makroinvesteringar
 • BSc London School of Economics, MSc Bocconi

Namik Immelbäck är ansvarig förvaltare av Coeli Altrua Macro. Han har de senaste 12 åren arbetat som makroekonom, investeringsstrateg och portföljförvaltare på välrenommerade makrohedgefonder som Comac Capital, Tudor och Millennium i London och New York.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Larsson Vahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.