Hem Förvaltarkommentarer Förvaltarkommentarer - Coeli Altrua Macro Förvaltarkommentar Coeli Altrua Macro februari 2019
Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Altrua Macro februari 2019

Coeli Altrua Macro (R SEK) avkastade -1.38 procent i februari. Valutaexponeringen var månadens besvikelse där vi såg trendskiften i tillväxtländers valutor under början av månaden samtidigt som den japanska yenen, som vi var defensivt positionerade i mot euron, underpresterade. Aktie- och ränteallokeringen har under månaden fortsatt varit på relativt låga nivåer då vårt ramverk indikerar förhöjd recessionsrisk och begränsat värde i både aktier och räntor. Vi kommer hålla en förhöjd exponering till volatilitetsstrategier och relativa värdepositioneringar inom räntor.

Återhämtningen på aktiemarknaden har varit imponerande, där ett historiskt stort fall i december nu har raderats under loppet av ett par månader. Skiftet i sentiment har eldats på av den amerikanska centralbanken Fed:s kappvändning i januari till en mer duvaktig hållning. Det kombinerade resultatet ger en tudelad marknadspositionering där räntemarknaden å ena sidan prisar in räntesänkningar i USA nästa år samtidigt som aktiemarknaden återigen förväntar sig en fortsatt gynnsam ekonomisk tillväxt. FED har i princip låst sin monetära politik till finansiella villkor, läs aktiemarknaden. Räntemarknaden säger att de ekonomiska och finansiella villkoren inom ett års tid kommer vara sådana att FED kommer behöva sänka räntan, vilket står i kontrast med de utsikter som prisas in i aktier. Sammanfattningsvis ser vi ingen annan utväg än att räntor återigen måste stiga eller att aktier ger tillbaks en del av senaste uppgången (övre halvan av grafen nedan).

Aktieuppgången mellan februari och oktober förra året tog stopp när räntor började stiga vilket föranleddes av en fallande korrelation mellan räntor och aktier, något vi återigen börjar observera (nedre halvan av grafen nedan). Marknaden har helt prisat in att FED har pausat sina höjningar men det krävs inte mycket för att amerikanska 10-åringen skulle prisa om med 25bps. I ett scenario där man tar bort 20bps av sänkningar i 2020 och därtill lägger på en höjning närmaste två åren ger oss ett scenario som fortfarande är konsekvent med att FED är på paus. Med senaste ränteuppgången i närminnet är det svårt att se att aktier skulle vara immuna mot en sådan ”chock” när en rad makrodata samtidigt pekar mot att vi är på väg mot en svalnande global ekonomi. Scenen är därmed satt för en katt och råtta-lek mellan räntor och aktier framöver.

Vidare är frågan hur mycket av ekonomisk återhämtning vi kan förvänta oss framöver. Aktiemarknaden har uppenbart prisat in substantiella förbättringar i globala utsikter där framförallt råvaror och kinesiska aktier har återhämtat en stor del av förra årets underprestation. Det kinesiska aktierallyt är till synes delvis drivet av tekniska faktorer som sänkta marginalkrav för privatspekulanter samt en uppviktning av kinesiska aktier i MSCI index under året som nyligen annonserats. Parallellt har Kina tydligt börjat att implementera stimulansåtgärder genom en rad olika verktyg som skattesänkningar, likviditetsinjektioner och obligationsemissioner. Det är dock fortfarande oklart hur stark nettoeffekt dessa stimulansåtgärder kan väntas få och till vilken grad de endast ersätter en neddemontering av olika skuggbankskanaler för kreditgivning. Det man kan observera är att den marginella effekten på tillväxt av positiva kreditimpulser gradvis har minskat över tid i Kina vilket illustreras med grafen nedan.

Man får dock ta de kinesiska politiska utspelen för vad de är. Budskapet är att de senaste åtgärderna syftar till att stimulera ekonomin på ett kontrollerat sätt och genom att undvika excesser i utlåning. De sänkte nyligen tillväxtmålet för det kommande året så intrycket är att det mer handlar om att kontrollera en svalnande ekonomi än att skapa en ny tillväxtboom.

Givet den hastighet med vilka vissa delar av de globala tillgångsklasserna återigen prisar in en fortsatt tillväxt, det motsatta budskapet från räntemarknaden och avsaknaden av bevis i faktiska makroekonomiska data förväntar vi oss en mindre stabil utveckling på de globala marknaderna resten av året. Processen där dessa olika ståndpunkter skall söka sig till ett nytt gemensamt konsensus lär skapa svängningar och omvärderingar vilket bör vara gynnsamt inte minst för volatilitetsstrategier men även strukturerade positioner. Då vi samtidigt observerar att prissättningen på volatilitet över de flesta olika globala tillgångsklasser är i de lägre delarna av senaste årets spann har vi gradvis börjat bredda vår volatilitetsexponering i linje med detta.

“Stability breeds instability”
Hyman Minsky

Coeli Altrua Macro graf

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Altrua Macro – R SEK-1,38%-1,50%N/A-4,74%

 

Filip Kozlowski

Förvaltare av Coeli Altrua Macro

Namik Immelbäck

Förvaltare av Coeli Altrua Macro

Översikt
Startdatum2018-02-23
Förvaltningsavgift (R SEK)2%
Prestationsbaserad avg. Ja20%
Riskgrad5 av 7
Nyckeltal
Årlig avkastning N/A
Korrelation, MSCI World N/A
Korrelation, OMRX T-BondN/A
Sharpekvot (24 mån)N/A
Positiva månader25,00%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 13 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Namik Immelbäck

Namik Immelbäck

Kapitalförvaltare Coeli Altrua Macro

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • 12 års erfarenhet av globala makroinvesteringar
 • BSc London School of Economics, MSc Bocconi

Namik Immelbäck är ansvarig förvaltare av Coeli Altrua Macro. Han har de senaste 12 åren arbetat som makroekonom, investeringsstrateg och portföljförvaltare på välrenommerade makrohedgefonder som Comac Capital, Tudor och Millennium i London och New York.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

porträttbild man

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coelis kapitalförvaltare Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Larsson Vahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.