Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Altrua Macro januari 2019

Coeli Altrua Macro (R SEK) avkastade -0,12 procent i januari. Vinster i aktier balanserades ner av förluster i portföljskyddsstrategier då dessa gav tillbaka en del av vinsterna från december, medan handel i räntor och valutor genererade en ungefär platt avkastning.

Under januari månad såg vi en stark återhämtning av risksentiment efter luftgropen i december, samtidigt som den amerikanska centralbanken (Fed) skiftade till en betydligt mjukare ton. Fed tog ett betydande steg tillbaka från ytterligare räntehöjningar till en mer agnostisk ställning, där de kommer vara mer reaktiv på inkommande data och implicit gav en signal att nästa räntebeslut skulle kunna vara både en höjning eller sänkning. Utöver det backade Fed även tillbaka från en ”automatisk” process vad gäller att minska sitt ägande av statsobligationer, till att öppna upp för att vara mer flexibla vad gäller att tillföra marknaden likviditet efter rådande ekonomiska och finansiella omständigheter. Vad skapade då detta abrupta skifte? Fed pekade famförallt på ”marknadsförutsättningar” (läs aktiepris) och därmed har Fed bekräftat att de finns där för att ”rädda” aktiemarknaden…i alla fall för tillfället.

Det abrupta skifte vi sett från Fed illustrerar hur invecklad modern monetärpolitik blivit med en mer ’finansialiserad’ värld. I teorin justerar centralbanker räntan för att påverka den ekonomiska aktiviteten, vilket i sin tur kommer påverka inflationen på sikt. En ökad finansialisering av ekonomin innebär att ekonomiska aktörer tar större beaktande till aktiemarknaden när de fattar beslut. Till exempel, företagsledares kompensation är till större grad knuten till aktiepriset idag vilket leder till att de blir mer benägna att fatta beslut om investeringar, aktieåterköp, belåning etc utifrån vad det kortsiktigt medför för aktiepriset, istället för att fokusera på den långsiktiga avkastningen från projektinvesteringar. Med andra ord, vi befinner oss mer och mer i en värld där det som händer i marknaden återspeglas i reala ekonomin. En konsekvens av detta är att finansmarknaden blir det faktiska redskapet och målet för centralbanker. Detta är naturligtvis inget nytt eftersom hela experimentet med köp av statsobligationer (QE) har haft som målsättning att skapa stigande aktie- och obligationspriser. Dock har Fed under senaste tidens ekonomiska styrka i USA försökt ta avstånd från att dansa efter marknadens taktpinne, men har nu mer eller mindre kapitulerat.

Från ett större perspektiv ser vi flera indikationer på att vi är inne i sen fas av cykeln, med ökande risker på horisonten. Bräckligheten i företagskreditmarknaden, till följd av stigande räntor under andra halvan av 2018, var alarmerande. Det är ganska illavarslande när en ekonomi som USA med arbetslöshetssiffror under 4 procent och en period av väldigt stark tillväxt inte kunde hantera 10-åriga räntor över 3 procent. Fröna till nästa kris planteras ofta av den monetära- och fiskala politik som förs för att avvärja den senaste nedgången. Den extremt låga ränta som rådde under åren av QE skapade en mycket stark efterfrågan på ränteavkastning i alla dess former och medförde en explosion i företagskreditbelåning, framförallt krediter av lägre kvalitet. I USA är den totala företagsskuldkvoten till BNP tillbaka på tidigare rekordnivåer från år 2000, med en rekordstor andel av denna belåning av sämre kreditvärdighet. Detta skapar betydligt större risker och en ekonomi som borde vara mer känslig för mindre nedgångar, då dessa kan ampliefieras till lågkonjunkturer när företagen måste strypa investeringar och anställning på grund av ansträngd belåning. Det är tydligt att vi går mot ett senare skede i en längre belåningscykel där företag måste städa upp och minska sin belåningsgrad. Detta kommer bli mer påtagligt framåt 2020 då behovet att omfinansiera företagslån av lägre kvalitet kommer stiga betydande.

Kombinationen av Fed som signalerar att man är närmare slutet av en räntehöjningscykeln och en svagare ekonomi framöver bådar gått för statsobligationer, men talar även för brantare räntekurvor (skillnaden mellan korta och långa räntor). Positionering för brantare räntekurvor är intressant i ett flertal länder i denna fas i cykeln eftersom nästa steg kan innebära att de korta räntorna behöver sänkas, alternativt att de långa räntorna stiger om inflationsriskerna ökar medan centralbankerna ligger stilla. Vi ser det därför som intressanta positioner att komplettera till den generella makroallokeringen i aktier, räntor och valutor och portföljskyddstrategier. Marknaden har haft en ordentlig uppgång de senaste veckorna men vi fortsätter att vara försiktiga. I ett sent skede i cykeln är det bättre att vara skeptisk på medellång sikt än kortsiktigt girig.

Coeli Altrua Macro graf

Utveckling per andelsklass           1 mån
Coeli Altrua Macro – R SEK            -0,12%

Filip Kozlowski

Förvaltare av Coeli Altrua Macro

Namik Immelbäck

Förvaltare av Coeli Altrua Macro

Översikt
Startdatum2018-02-23
Förvaltningsavgift (R SEK)2%
Prestationsbaserad avg. Ja20%
Riskgrad5 av 7
Nyckeltal
Årlig avkastning N/A
Korrelation, MSCI World N/A
Korrelation, OMRX T-BondN/A
Sharpekvot (24 mån)N/A
Positiva månader28,57%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Namik Immelbäck

Namik Immelbäck

Kapitalförvaltare Coeli Altrua Macro

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • 12 års erfarenhet av globala makroinvesteringar
 • BSc London School of Economics, MSc Bocconi

Namik Immelbäck är ansvarig förvaltare av Coeli Altrua Macro. Han har de senaste 12 åren arbetat som makroekonom, investeringsstrateg och portföljförvaltare på välrenommerade makrohedgefonder som Comac Capital, Tudor och Millennium i London och New York.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Larsson Vahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.