Hem Förvaltarkommentarer Förvaltarkommentarer - Coeli Altrua Macro Förvaltarkommentar Coeli Altrua Macro mars 2019
Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Altrua Macro mars 2019

Coeli Altrua Macro (Class R) avkastade -0,15 procent i mars månad. Positiv avkastning genererades i vår direktionella allokering till aktier och räntor samtidigt som våra volatilitets- och relativvärdepositioner gav ett negativt bidrag. Risknivån på vår marknadsexponering mot aktier och räntor är fortsatt låg eftersom vårt kvantitativa ramverk fortsatt pekar på en förhöjd recessionsrisk och begränsat värde i både aktier och räntor på dessa nivåer. Under månaden ökade vi vår exponeringen till volatilitet i olika tillgångsklasser samt relativvärdepositioner i olika ränteinstrument. Denna typen av positioner har en låg standardavvikelse vilket speglar fondens låga risknivå för tillfället. Samtidigt kan dessa positioner skapa starka positiva icke-linjära bidrag vid en ökad osäkerhet på marknaden och när etablerade jämviktsförhållanden bryter samman.

Den amerikanska centralbanken FED och svaga industrisentimentsiffror från Europa triggade ett kraftigt rally i räntemarknaden under mars. FED överraskade marknaden med en lägre ränteutsikt framöver där de nu ser en stadig räntenivå under innevarande år samt endast en höjning av styrräntan 2020. Marknaden har i respons prisat detta som toppen av räntecykeln med förväntning på räntesäkningar kommande två år. Detta reflekterar en avvägning av FEDs scenario för en höjning mot en stigande risk av låkonjunktur och väsentliga räntesänkningar. Med tid kommer det bli tydligt vilket scenario som spelar ut och detta kommer skapa en större omprisning i räntemarknaden åt vardera håll. I ett återhämtningsscenario med reflation kan statsobligationer tappa kraftigt, däremot i ett recessionsscenario finns det fortfarande stort utrymme för räntor att falla ytterligare. Sammanfattningsvis ser därmed utfallsfördelning för amerikanska räntor över de närmaste två åren utan att ha så kallade ”fat tails”.

Ett flertal datapunkter signalerar en förhöjd recessionsrisk närmaste året, däribland en jämn, nära inverterad räntekurva i USA, New York, FEDs recessionsprobabilitetsmodell (25 procent risk för recession inom 12 månader), Bloombergs konsensusprognos (25 procent) samt våra egna modeller (över 60 procent). Samtliga dessa risknivåer är på de högsta nivåerna sedan 2008.

Sedan november förra året har vi dock sett en kraftig lättnad i räntenivåer med den amerikanska 10-årsräntan fallandes med nära 1 procent. Samtidigt har Kina fortsatt introducera riktade stimulansinsatser för att understödja deras ekonomi. Dessa faktorer skulle kunna vara tillräckligt för att stötta den globala ekonomin för denna gång och hejda aktivitetsinbromsning en där vi ser tecken att aktivitetsnivån globalt kan vara på väg att bottna.

Med denna bakgrund ser det ändå ut som att marknaden är prisad till perfektion där aktiemarknaden till största grad redan förutser en stabilisering i tillväxten, ett positivt utfall från handelsdiskussioner, en avsaknad av inflation vid ett eventuellt återhämtningsscenario där FED fortsätter vara inaktiva med sin räntepolicy och en överlag låg sannolikhet för recession.

Den globala ekonomin är i ett sårbart läge och en negativ överraskning skulle säkerligen kunna få Europa att tippa över i recession. Brexit skulle kunna vara ett sådant negativt utfall.

I det stora hela är det i våra ögon väldigt osäker vilket håll de globala marknaderna skall röra sig åt, då vi möjligen kan vara på väg in i en återhämtning, samtidigt som ekonomin är exponerad för negativa chocker i kombination med marknadsaktörer som prisar in en gynnsam utveckling och stimulerande förhållanden. Vi ser en potential för oväntat stora rörelser åt vardera håll och fortsätter därmed uttrycka detta genom volatilitetsexponering i aktier, valuta och räntor, kombinerat med marknadsneutrala räntespreadar.

Coeli Altrua Macro graf

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Altrua Macro – R SEK-0,15%-1,65%N/A-4,88%

 

Filip Kozlowski

Förvaltare av Coeli Altrua Macro

Namik Immelbäck

Förvaltare av Coeli Altrua Macro

Översikt
Startdatum2018-02-23
Förvaltningsavgift (R SEK)2%
Prestationsbaserad avg. Ja20%
Riskgrad5 av 7
Nyckeltal
Årlig avkastning N/A
Korrelation, MSCI World N/A
Korrelation, OMRX T-BondN/A
Sharpekvot (24 mån)N/A
Positiva månader22,22%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 13 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Namik Immelbäck

Namik Immelbäck

Kapitalförvaltare Coeli Altrua Macro

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • 12 års erfarenhet av globala makroinvesteringar
 • BSc London School of Economics, MSc Bocconi

Namik Immelbäck är ansvarig förvaltare av Coeli Altrua Macro. Han har de senaste 12 åren arbetat som makroekonom, investeringsstrateg och portföljförvaltare på välrenommerade makrohedgefonder som Comac Capital, Tudor och Millennium i London och New York.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

porträttbild man

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coelis kapitalförvaltare Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Larsson Vahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.