Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Altrua Macro september 2019

Coeli Altrua Macro avkastade -0,82 procent i juli månad. Förlusterna var mestadels koncentrerade relativvärdepositioner i räntor som gav tillbaka en del av de vinster vi såg förra månaden, och den premie vi betalar för portföljskydsstrategier i form av volatilitetspositioner. Resterande strategier var mer eller mindre oförändrade över månaden.

September spelade ut i stort sätt som förväntat vad gäller centralbanks-beslut. Amerikanska centralbanken (Fed) sänkte räntan med 0,25 procent och ECB återupptog köp av statsobligationer samt sänkte räntan med ytterligare 0,1 procent till -0,5% procent. Inget av dessa beslut lyckades överraska positivt då det var inprisat av ränte- och aktiemarknaden.

ECB kommer med stor sannolikhet ta en tids paus från ytterligare beslut, då Christine Lagarde tar över chefsrollen och kommer se betydande motstånd för ytterligare lättnader från tyska, holländska, österrikiska och även förmodligen de franska representanterna i ECB:s beslutskommitté. Under tiden förblir Fed envist långsam med att sänka räntan och lyckas inte leverera mer än vad marknaden förväntar sig. Detta förblir fallet eftersom den inhemska ekonomiska datan varit relativt robust och Fed fortsätter se den nuvarande räntesänkningsepisoden som en justering snarare än en större räntesänkningscykel. Från ett monetärpolitiskt perspektiv finns det därför inte mycket mer för aktiemarknaden att hoppas på. Mer aggressiva lättnader från centralbankerna kommer bara komma av kraftig turbulens i marknaden eller en stark försvagning av den ekonomiska datan, vilket kommer tynga vinstprognoserna.

Kombinationen av en amerikansk centralbank som är envist långsam med att sänka räntan och mer proaktiva centralbanker i resten av världen medför naturligtvis ett understöd för dollarn. Även en relativt starkare amerikansk ekonomi som attraherar globalt kapital och högre osäkerhet i marknaden, som leder till en tillflykt till ”säkra” tillgångar, gynnar dollarn. Dollarstyrkan befinner sig troligen i en ond cirkel. Den globala belåningen i dollar har ökat kraftigt de senaste 15 åren, och en starkare dollar gör att dessa lån växer för aktörer utanför USA. Detta innebär att de måste köpa dollar för att skydda sig mot ytterligare förstärkning, men när många aktörer följer samma strategi ökar det trycket för dollarn att stärkas ytterligare. På så vis skapas en självuppfyllande och ohälsosam cykel av dollarns styrka.

En närstående överenskommelse mellan USA och Kina i handelskonflikten ser osannolik ut, vilket får oss att tro att utsikterna karaktäriseras av ytterligare ekonomisk avmattning som slutligen följs av en kapitulation i aktiemarknaden då investerare kommer till insikten att centralbankerna är begränsade i sin förmåga att ge understöd åt ekonomin. Vårt antagande är att Kina föredrar att seriöst förhandla med USA först när dess ekonomi gått in i en lågkonjunktur. Likaledes skulle Kina nog inte ha något emot att se president Trump gå mot ett återval nästa år samtidigt som USA glidit in i en lågkonjunktur. Vi tror att detta innebär att vi är på sista refrängen för denna rekordlånga ekonomiska högkonjunktur, som slutligen aggressiv finans- och monetärpolitik (”sedelpressar”) kommer lyfta oss ur.

Vi har varit tålmodigt positionerade för högre volatilitet, portföljskydd och relativvärde positioner i räntor vilka alla bör gå bra vid stark marknadsturbulens. Detta har tyvärr inte spelat ut ännu vilket medfört att vi verkligen känt av den negativa kostnaden av att bära dessa positioner. Förhoppningsvis gynnas den tålmodige över tid.

Coeli Altrua Macro graf

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Altrua Macro – R SEK-0,82%-4,83N/A-9,13%

 

Namik Immelbäck

Förvaltare av Coeli Altrua Macro

Översikt
Startdatum2018-02-23
Förvaltningsavgift (R SEK)2%
Prestationsbaserad avg. Ja20%
Riskgrad5 av 7
Nyckeltal
Årlig avkastning -6,98%
Korrelation, MSCI World N/A
Korrelation, OMRX T-BondN/A
Sharpekvot (24 mån)N/A
Positiva månader20,00%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Namik Immelbäck

Namik Immelbäck

Kapitalförvaltare Coeli Altrua Macro

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • 12 års erfarenhet av globala makroinvesteringar
 • BSc London School of Economics, MSc Bocconi

Namik Immelbäck är ansvarig förvaltare av Coeli Altrua Macro. Han har de senaste 12 åren arbetat som makroekonom, investeringsstrateg och portföljförvaltare på välrenommerade makrohedgefonder som Comac Capital, Tudor och Millennium i London och New York.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Larsson Vahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.