Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentarer

Läs månadens förvaltarkommentar om hur den aktivt förvaltade blandfonden Coeli Balanserad har presterat under månaden. I förvaltarkommentaren kan du läsa om hur Coeli Balanserad har presterat under månaden som gått, fondförvaltarens egna reflektioner kring prestationen och framtidsutsikter, och hur det rådande marknadsklimatet och aktuella världshändelser har påverkat portföljförvaltningen. I förvaltarkommentaren finns även grafer över fondens utveckling och allokering, samt sammanställning över vilka innehav som gått mer eller mindre bra.

Förvaltarkommentar Coeli Balanserad januari 2019

Oron på världens finansmarknader höll i sig under de tre första veckorna i november med fallande kurser som resultat.
Läs mer

Coeli Balanserad

Oron på världens finansmarknader höll i sig under de tre första veckorna i november med fallande kurser som resultat.
Läs mer
Hem Våra fonder Coeli Balanserad Förvaltarkommentarer