Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Balanserad december 2019

Den starka uppgången på världens börser som startade under oktober höll i sig till årets slut. Under december utvecklades aktiemarknaderna i tillväxtmarknadsländerna och i Sverige starkast. Börserna steg på signaler om att konjunkturavmattningen stannat av, att de geopolitiska riskerna minskat då Tories vann en stabil majoritet nyvalet i Storbritannien samt att USA och Kina kommit överens om ett så kallad Fas 1-avtal. Avtalet innebär att vissa tullar minskas och Kina förbinder sig att under två år kraftig öka importen av amerikanska varor och tjänster. Kronan som handlas procykliskt fortsatte att återhämta sig under december månad, understödd av att Riksbanken valde att höja styrräntan till 0 procent konjunkturavmattningen till trots. Den nordiska företagsobligationsmarknaden fortsatte att utvecklas väl med fallande kreditspreadar.

Året avslutades starkt i företagsobligationsmarknaden och den goda riskaptiten från november höll i sig vilket medförde att kreditspreadarna gick ihop något. Aktiviteten i primärmarknaden var initialt hög men avtog mot slutet av månaden. Bland de större bidragsgivarna återfanns Intrum, som under månaden genomförde en refinansiering av delar av bolagets banklån. Den nya lånefaciliteten är större och med längre löptid än den tidigare, vilket stärker bolagets likviditetsprofil. Även obligationer från konsumentkreditbolaget 4Finance utvecklades väl tack vare tilltagande intresse och efterfrågan från investerare vilket gav understöd till kursutvecklingen. Obligationer från Heimstaden Bostad påverkades positivt av nyheter om att Folksam och KPA Pension träder in som nya ägare i bolaget genom en investering via en riktad nyemission. Totalt tillförs Heimstaden Bostad drygt 7 miljarder kronor i emissionen och kan ses som ett steg på vägen i bolagets ambition att nå en högre kreditrating. Samtliga räntebärande innehav hade under månaden positiv påverkan på fondens resultat. Obligationer från Magnolia Bostad utvecklades något svagare än väntat med en viss nedgång i obligationskursen, detta kompenserades dock till fullo av den löpande räntan. Magnolia rapporterade under månaden en försäljning av ett bostadsfastighetsprojekt i Stockholm samt förvärv av mark i Göteborg för framtida utveckling. Inga större förändringar genomfördes i portföljen under månaden. Fastränteobligationer i euro från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden med förfall 2025 byttes mot obligationer med rörlig ränta i svenska kronor med förfall samma år.

Bidraget från direktinvesteringar i svenska aktier var positivt under månaden. Stockholmsbörsen avslutade ett redan starkt år med att stiga ytterligare i december. Månadsuppgången blev drygt tre procent och för året som helhet steg marknaden hela 35 procent. I december utvecklades Mycronic bäst följt av SEB och Hufvudstaden. Mycronic offentliggjorde under månaden att man fått en stor order från en asiatisk bildskärmstillverkare med leverans i tredje kvartalet 2020. Dessutom meddelades det att bolaget kommer flyttas upp till storbolagslistan, Nasdaq Large Cap, i januari 2020. SEB fortsatte den positiva trenden efter UG-fallet i november, eftersom ingen ny information om förmodad penningtvätt i Baltikum presenterades när programmet väl sändes. Hufvudstaden fortsatte att utvecklas väl efter den positiva kvartalsrapporten i november. Svagast utvecklades Dometic, Essity och Autoliv. Dometic aktien påverkades av vinsthemtagningar efter höstens starka uppgång medan Essity och Autoliv förvisso steg i december, men inte i samma takt som börsen som helhet.

Utländska aktier fortsatte att utvecklas starkt även under december. Störst bidrag kom från amerikanska ADOBIE som både levererat ett bra resultat för tredje kvartalet och höjde förväntningarna på 2020. NVIDIA gynnades av att halvledarbolag utvecklades starkt i kölvattnet av handelsöverenskommelsen mellan USA och Kina. Hälsovårdsbolaget United Health gynnades av att sannolikheten minskade för att Elisabeth Warren som politiskt till vänster kommer bli demokraternas presidentkandidat. Svagast utvecklades Global Payments och Watsco som en följd av vinsthemtagningar efter tidigare stark kursuppgång.

Coeli Balanced R-SEK (sedan start)

Aktieexponering

Exponering
Företagsobligationer50
Svenska aktier16,67
Globala aktier33,33
Aktievikt Plus10
Räntevikt Plus5

Erik Lundkvist

Förvaltare av Coeli Balanserad

Arne Lundberg

Förvaltare av Coeli Balanserad

5 bästa
MYCRONIC AB
Aktie Sverige
17,15%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
Aktie Sverige
7,26%
ADOBE INC
Aktie USA
6,81%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS
Aktie Sverige
6,14%
NVIDIA CORP
Aktie USA
6,11%
5 sämsta
ULTRA LONG BOND FUTURE
Hävstång
-3,23%
DOMETIC GROUP AB
Aktie Sverige
-1,65%
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A
Aktie Brasilien
-1,63%
GLOBAL PAYMENTS INC
Aktie USA
-1,36%
WATSCO INC
Aktie USA
-1,06%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Dr. Stefan Åsbrink

Kapitalförvaltare Coeli Multi Asset Fund

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 år i branschen
 • Dr i Ekonometri från Handelshögskolan i Stockholm
 • Lic i Nationalekonomi från Uppsala Universitet
 • Civilekonom i Finansiell Ekonomi från Uppsala Universitet

Dr. Stefan Åsbrink, är ansvarig portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Multi Asset.  Stefan har mer än 20 års erfarenhet som senior portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef/CIO. Tidigare har han arbetat på bland annat SEB, Skandia och DNB. Stefan har förvaltat ett brett spektrum av fonder såsom StatArb, Systematic Equity Long/Short, Systematic Global Macro samt olika typer av options/derivatfonder. Stefan har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har forskat inom områdena dynamisk makroanalys, options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Ett antal av Stefans vetenskapliga artiklar har publicerats i akademiska tidskrifter.