Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Balanserad mars 2019

Makroutveckling

Efter att ha återhämtat lejonparten av börsnedgången från det fjärde kvartalet under januari och februari var utvecklingen under mars tidvis mer orolig. Ökad osäkerhet för konjunkturen i Europa var den bidragande faktorn. Skillnaderna mellan hur de olika ledande börserna i världen utvecklades var liten. Oväntat svag orderingång i den tyska ekonomin bidrog till att räntorna sjönk globalt. Den tyska tioåriga statsobligationen föll under noll till negativ ränta och den amerikanska avkastningskurvan (10-årsräntan i förhållande till 3-månadersräntan) är negativ för första gången sedan 2007. En negativ avkastningskurva har historiskt varit förenligt med en kommande avmattning eller lågkonjunktur. Kronan som under de senaste månaderna fortsatt att försvagats var mer stabil under mars månad mot både euron och dollarn.

Räntor

Investeringarna i nordiska företagsobligationer fortsatte att utvecklas starkt även under mars månad. Största bidragsgivare i mars var Telia som under månaden höll en kapitalmarknadsdag. Bolagets rörelseresultat väntas komma in svagare under första halvåret 2019 jämfört med andra halvan av 2018. Trots detta vidhåller Telia sin guidning om ett operationellt fritt kassaflöde för helåret 2019. Utöver det annonserades ett ambitiöst mål om att bolaget siktar på att vara koldioxidneutralt, inklusive leverantörer, till 2030.

SEM, tillverkare av komponenter till bland annat motorer och drivlinor, återfanns högt upp på listan bland de positiva bidragsgivarna. Bolagets bokslutsrapport, som släpptes den sista februari, visade på en intäktsökning på 7 procent under året och ett rörelseresultat som förbättrades med 20 procent (pro forma). Efterfrågan på bolagets produkter uppges vara stabil och under det fjärde kvartalet ingicks nya kontrakt med två motortillverkare vilket bådar gott inför kommande år. Därtill erhölls goda avkastningsbidrag från Sagax och Dometic då respektive bolags obligationer återhämtade sig i linje med den europeiska kreditmarknaden.

På den negativa sidan återfanns främst bostadsutvecklaren Magnolia Bostad vars obligationer värderades ned efter en förhållandevis svag bokslutsrapport som påvisade en svag avslutning av 2018. Utdragna detaljplaneprocesser anges som en av förklaringarna bakom försäljningsnedgången. Bolaget uppger att efterfrågan på nyproducerade bostadsfastigheter är fortsatt god och att fallande entreprenadkostnader och lägre markpriser ger goda förutsättningar för lönsamhet i nya affärer.
Under månaden deltog fonden i en nyemission från det norska bolaget Hexagon Composites. Bland fondens innehav av obligationer från fastighetsbolag avyttrades delar av innehavet av Sagax till förmån för en investering i hybridobligationer från Akelius Residential. Akelius har aviserat att de siktar på ett höjt kreditbetyg och har under de senaste månaderna genomfört omfattande fastighetsförsäljningar i syfte att minska belåningsgraden.

Svenska aktier

Stockholmsbörsen (SIXPRX) steg med 1,1 procent i mars trots att storbankerna utvecklades svagt under månaden. Coeli Sverige hade inga Swedbank-aktier.  Även många konjunkturkänsliga bolag slutade månaden på minus till exempel SSAB, ABB, Sandvik och SKF. Vård och omsorgs-bolaget Attendo föll 25 procent. Bolaget har initierat ett handlingsprogram i Finland för att förbättra kvalitet och kundnöjdhet. Det har sedan i början av året varit en intensiv debatt i Finland kring äldrevården i landet efter att stora brister upptäckts, framförallt hos en konkurrent till Attendo. Även fordonsunderleverantörerna Veoneer och Autoliv tappade stort, 23 respektive 10 procent, efter nya vinstvarningar från branschkollegor i Europa. Vinnare bland de större bolagen blev framförallt H&M, efter att rapporten för det första kvartalet tagits emot väldigt positivt av aktiemarknaden. Siffrorna i sig för det första kvartalet var inte så dåliga som befarat samtidigt som ledningen indikerade att investeringsnivån, främst gällande logistik och online, kan sjunka något framgent. Aktien steg 11 procent i mars. Även fastighetssektorn gick bra, antagligen i spåren av de lägre räntorna. Kungsleden och Nyfosa, som exempel, steg 7 respektive 4 procent. Innehav i Coeli Sverige som gick starkt i mars, förutom ovan nämnda fastighetsbolag, var till exempel Stillfront och Elekta som steg med 31 respektive 9 procent.

Coeli Balanced R-SEK (sedan start)

Aktieexponering

Exponering
Företagsobligationer50
Svenska aktier50
Aktievikt Plus2,5
Räntevikt Plus3,5

Erik Lundkvist

Förvaltare av Coeli Balanserad

5 bästa
STILLFRONT GROUP AB
Aktie Sverige
10,92%
ELEKTA AB-B SHS
Aktie Sverige
10,81%
NYFOSA AB
Aktie Sverige
5,33%
ULTRA LONG BOND FUTURE
Hävstång
5,27%
KUNGSLEDEN AB
Aktie Sverige
5,07%
5 sämsta
STORA ENSO OYJ-R SHS
Aktie Finland
-10,89%
ATTENDO AB
Aktie Sverige
-6,52%
AUTOLIV INC-SWED DEP RECEIPT
Aktie Sverige
-5,77%
KINNEVIK AB – B
Aktie Sverige
-4,31%
NRC GROUP ASA
Aktie Norge
-4,04%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Dr. Stefan Åsbrink

Kapitalförvaltare Coeli Multi Asset Fund

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 år i branschen
 • Dr i Ekonometri från Handelshögskolan i Stockholm
 • Lic i Nationalekonomi från Uppsala Universitet
 • Civilekonom i Finansiell Ekonomi från Uppsala Universitet

Dr. Stefan Åsbrink, är ansvarig portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Multi Asset.  Stefan har mer än 20 års erfarenhet som senior portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef/CIO. Tidigare har han arbetat på bland annat SEB, Skandia och DNB. Stefan har förvaltat ett brett spektrum av fonder såsom StatArb, Systematic Equity Long/Short, Systematic Global Macro samt olika typer av options/derivatfonder. Stefan har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har forskat inom områdena dynamisk makroanalys, options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Ett antal av Stefans vetenskapliga artiklar har publicerats i akademiska tidskrifter.