Månadsuppdatering augusti 2020

Vad har hänt under månaden – minut 0:12

Augusti var likt juli en bra månad med stigande börser.

Hösten innebär skolstart och att folk går tillbaka till arbeten, vilket leder till en ökning av antalet smittade av covid-19. En viktig fråga blir ifall ökningen är tillfällig eller om det kommer vara början på en ny våg.

Under månaden har väldens centralbankschefer har haft möte där Amerikanska centralbanken ändrat inflationsmål. Detta kommer leda till mer flexibilitet och att räntorna kommer kunna vara låga under en längre tid.

Amerikanska börsen har stigit mest under månaden, mycket tack vare teknologibolagens goda utvecklingar.

Svenska kronan har fortsatt att stärkas, dock betydligt mindre än tidigare.

Hur har vi agerat och presterat? – minut 2:46

Vi har dragit nytta av en hög aktievikt.

I den globala portföljen har bolag som NVIDIA, Mastercard och Apple bidragit positivt där samtliga stigit med cirka 20 procent.

I den svenska portföljen har bolag som Elekta, Embracer och Autoliv bidragit positivt där samtliga stigit med cirka 20 procent.

Coeli Frontier Markets bidrog.

Ränteutvecklingen bidrog positivt.

Om framtiden och vår rekommendation – minut 4:21

Vi befinner oss nu i en ny konjunkturcykel i och med kraschen i våras. Början av en cykel brukar vara bra för aktier, även efter den initiala kraftiga uppgångsfasen.

Det finns goda utsikter för ett vaccin, detta kan i sin tur leda till kraftigare återhämtningar under nästa år.

Efter kraftiga uppgångar på börsen kan svängningar väntas.

Geopolitik, så som relationen mellan USA och Kina och kommande amerikanska presidentval, och pågående pandemi är fortsatt de största riskerna just nu.

Med nuvarande läge och de risker som finns tror vi på att det kommer betala sig att ha en bred portfölj.

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En diskretionär portföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i den diskretionära portföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Diskretionära portföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.