Månadsuppdatering juli 2020

Vad har hänt under månaden – minut 0:12

Juli har varit en riktigt bra börsmånad. Anledningarna har varit utvecklingen av coronapandemin och att rapporterna som kom in under månaden visade på mycket bättre resultat än förväntat.

Pandemin:
Antalet nya smittade fortsätter att öka men antalet döda ökar inte i samma omfattning.
Angående EU:s krispaketet är det de länder som tagit hand om sin ekonomi som anses vara förlorarna och de som har varit mindre återhållsamma som anses vara vinnarna. Oavsett har detta givit en positiv inverkan för aktier och andra riskfyllda tillgångar.

Bolagsrapporterna för Q2:
Jämfört med förra årets Q2-rapporter är försäljning och vinstutveckling lägre men årets rapporter har med råge överträffat förväntningarna, vilket har givit börserna bra stöd.

Starka rapporter från många olika branscher, vilket ger en positiv period överlag.

Techbolagen i USA hade högt ställda förväntningar, vilka till och med överträffades med god marginal. Detta ledde till en ny all-time-high för Nasdaq-börsen.

Hur har vi agerat och presterat? – minut 3:34

Vi har höjt aktievikten i två steg under juni, vilket vi har dragit nytta av under juli med de starka börserna.

Globala och europeiska aktier samt ränteplaceringar har bidragit bra till portföljerna.

Om framtiden och vår rekommendation – minut 4:23

Vi befinner oss nu i en ny konjunkturcykel i och med kraschen i våras. Början av en cykel brukar vara bra för aktier, även efter den initiala kraftiga uppgångsfasen.

Pandemin är fortsatt en av de större riskerna för aktiemarknaden – ifall den börjar utvecklas åt fel håll.

Olika geopolitiska risker finns såsom den framtida relationen mellan USA och Kina.

Donald Trump ligger efter i opinionsmätningarna inför USAs presidentval i november. Detta gör honom oförutsägbar.

Rekommendation
1. Hög aktieandel och en bred portfölj betalar sig
2. Stor potential och mindre fallhöjd i räntor, fastigheter och private equity

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En diskretionär portföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i den diskretionära portföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Diskretionära portföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.