Månadsuppdatering maj 2020

Vad har hänt under månaden – minut 0:12

Efter peaken i april har antalet döda från covid-19 minskat. Viruset sprider sig alltmer västerut och har nu sitt epicentrum i Latinamerika och Karibien.

Under månaden fortsatte samtliga börser att återhämta sig. Den svenska börsen hade en stark månad efter att den svenska kronan stärkts.

Med data från Google går det att följa hur världen börjar öppna upp sig; återuppöppningen har kommit olika långt i olika länder men det går åt rätt håll vilket är viktigt för framtiden.

Hur har vi agerat och presterat? – minut 1:33

Vi är viktade med ungefär 50 procent mot aktiemarknaden. Detta ger oss bra utrymme och flexibilitet att kunna agera och eventuellt höja aktievikten framöver; antingen om vi får en period av svagare marknader kan vi köpa på svaghet eller om vi inte ser en andra virusvåg och ökad arbetslöshet kan vi köpa på styrka.

Bra utveckling i de globala och europeiska aktieportföljerna. Aktien Musti Group som köptes förra månaden har gått upp med 20 procent i maj.

Maj har även varit en bra månad på räntemarknaden, vilket synts i de portföljer som med stor räntebärande vikt. Till exempel Global Evolution, som investerar i statsobligationer i frontier markets, ökade med 5 procent under maj och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond ökade med mer än 2 procent.

Om framtiden och vår rekommendation – minut 3:47

Världskonjunkturen har passerat den värsta biten av denna kris, dock kommer arbetslösheten fortsätta öka åtminstone under sommaren. Därefter kommer vi se en återhämtning, men året kommer trots det sluta i en djup lågkonjunktur.

Viktigt för fortsatt återhämtning är att de permitterade och arbetslösa kan återgå till arbetet, men pandemin och den ekonomiska utvecklingen i höst avgör om jobben finns kvar.

Rekommendation
1. Följ planen som du gemensamt kommit fram till med din rådgivare
2. Ha en bred portfölj
3. Fortsätt att vara investerad, sprid ut köpen över tid
4. Passa på när det är rea på börsen att öka upp risken i portföljen

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En diskretionär portföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i den diskretionära portföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Diskretionära portföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.