Månadsuppdatering november 2020

Enormt behov att återgå till det normala talar för kraftig återhämtning under 2021

Fantastiska vaccinframgångar medförde att uppgången i våra kunders portföljer är bland de största någonsin under en enskild månad. I våra diskretionära portföljer gynnades våra kunder av att vi sedan senvåren har en hög aktieandel då vår tro är att återhämtningen från Covid-19 kommer bli starkare än vad marknaden förväntar sig. Under månaden gynnades särskilt vår europeiska aktiehedgefond som steg med 12 procent och Coeli Frontier Markets som steg med 6 procent under november månad.

Högst på julens önskelista för flertalet människor och företag är att kunna återgå till det normala. Under de senaste veckorna har världen nåtts av riktigt goda nyheter för mänskligheten. Tidiga fas-3 studier tyder på att vaccinen immuniserar mer än 9 av 10 av testdeltagarna. Effektiviteten är att jämföra med vaccinen mot mässling och vattkoppor hos barn, långt över den typiska 30–50 procent-effektiviseringsgraden för säsongsinfluensan. Dessutom tyder de tidiga resultaten på att äldre utvecklar lika mycket antikroppar som yngre människor. Världens börser välkomnade de goda nyheterna med ”återgången till normalitet”-rally som gav en försmak på börsens utveckling under det kommande året, när cykliska aktier som straffats hårt av pandemin rusade. Vaccin och den medföljande konjunkturella återhämtningen kommer sannolikt vara det dominerande investerartemat under det första halvåret 2021. Vägen till återhämtning kommer dock inte vara spikrak, men den kommer ge många intressanta investeringsmöjligheter.

Det kommer ta lång tid att vaccinera större delen av världen befolkning. Experter tror att 70 procent av befolkningen behöver antikroppar för att uppnå flockimmunitet. Tidiga fas-3 resultat visar att vaccinen fungerar för nio av tio vilket innebär att knappt 80 procent behöver ha utvecklat antikroppar från att ha smittats av viruset eller tagit vaccin. Utöver begränsningar i produktion, logistik och så vidare finns det en förhållandevis stor skepsis mot vaccinens säkerhet. Viljan att ta vaccinet varierar kraftigt mellan länder och mellan olika åldersgrupper. Motivationen att vaccinera sig är högre bland riskgrupperna, som kommer att prioriteras och få tillgång till vaccinet först. Därför är det högst troligt att samhället i stort återgår till det normala långt innan världen uppnår flockimmunitet, eftersom dödligheten för personer under 60 år är låg.

Potentiellt kan det vara kortsiktigt negativt för hushållens konsumtion att ett vaccin är nära antågande då det blir rationellt att vara lite extra försiktig. Det är lättare att vara restriktiv när man ser ljuset i tunneln. Det bör kompenseras av att flertalet företag kan vara mer uthålliga med mindre sparprogram och mer investeringar som resultat. Finanspolitiskt kan det fungera på liknande sätt. Risken är att politiker som redan skapat rekordstora underskott minskar krisåtgärderna för tidigt. Samtidigt torde det vara lättare att godkänna nya stödprogram när behovet ses som tillfälligt och kostnaden därmed mer förutsägbar. Det som är unikt för den här krisen är att stödpaketen varit betydligt större än vid tidigare kriser. Största skillnaden är i USA som har ett betydligt mindre generöst socialförsäkringssystem än vad europeiska länder har. I USA står hushållen för 70 procent av ekonomin. Under krisen i våras och i somras ökade hushållens inkomster då stöden till hushållen var större än inkomstförlusten. Människor höll sig hemma och konsumerade mindre och sparade mer. Trots att det för närvarande råder viss osäkerhet om hur stödpaketen ska förlängas i efterdyningarna av valet, har hushållen stor uppdämd efterfrågan som kommer släppas lös när pandemin lättar. Bilen, frysen, datorn och mobilen har alla blivit ett år äldre och vissa behöver ersättas. Sannolikt finns det även många som har ett uppdämt resebehov för att nämna några exempel.

Den uppenbara pandemirelaterade risken för återhämtning under nästa år är att ju mer ett virus sprids desto större är risken för mutationer. Det senaste exemplet är att viruset hoppat från människan till minkar och därefter tillbaka till människan. Det är svårt att veta i dagsläget hur stor sannolikheten är att mutationerna blir så betydande att de vaccin som nu tillverkas förlorar sin effekt på dessa virusversioner eller inte. Covid-19 verkar dock vara ett stabilare virus än den traditionella säsongsinfluensan. Virus har även en tendens att bli mindre dödligt, men mer smittsamt över tiden. Sannolikt sker detta för att viruset ska ha högre chans att överleva.

Det är förhållandevis vanligt att ekonomer i kristider gör alltför försiktiga prognoser för den kommande återhämtningen och jag känner mig konfident att så är fallet även den här gången. Jag ser goda förutsättningar för att återhämtningen kommer bli starkare än den allmänna förväntansbilden, då behovet hos både människor och företag att återgå till det normala är stor. Dessutom har de historiskt stora krispaketen medfört att både hushållen och flertalet bolag är bättre rustade nu än vid tidigare kriser. Får jag rätt om återhämtningen

kommer börserna stå betydligt högre om ett år. Men precis som att vägen att få stopp på pandemin inte kommer vara spikrak kommer den heller inte vara det för börsutvecklingen. Min rekommendation är därför att agera stegvis och att öka investeringarna i aktier när börsen har utvecklats svagare under en period. Dessutom är det min bedömning att cykliska aktier, inom till exempel verkstad och industri, kommer få allt bättre förutsättningar på börsen ju kraftigare konjunkturåterhämtningen blir. Specifika bolag som ligger bra till inför nästa år är till exempel ABB och AB Volvo. Båda gynnas av konjunkturell återhämtning och ABB genomför dessutom, under ledning av nytillträdde VD:n Björn Rosengren, en rad åtgärder för att höja den operationella effektiviteten och lyfta gruppens vinstmarginaler. AB Volvo har kapacitet att dela ut betydande belopp tack vare det urstarka kassaflödet och den innehållna utdelningen 2020 har skapat förutsättning för utdelningsfest nästa år. Dessutom finns möjligheten att särnotera VCE, som producerar bygg- och anläggningsmaskiner, vilket har förutsättning att skapa ytterligare värden för aktieägarna. Ett amerikanskt företag som är intressant på samma konjunkturella tema är Martin Marietta som producerar byggmaterial och därför även gynnas av framtida infrastrukturprojekt. Verksamheten drar också nytta av regionala monopol tack vare höga transportkostnader för sten, grus och sand. Vinsten steg med hela 20 procent under det tredje kvartalet i år vilket visar vilken vinstökningspotential som bolaget har. Fastighetssektorn har varit hårt pressad under året på grund av nedstängningar till följd av Covid-19. Ju mer läget normaliseras och livet börjar återgå till det normala desto bättre förutsättningar får bolag som till exempel svenska Hufvudstaden och tyska Aroundtown. Båda aktierna handlas i dagsläget signifikant under de kursnivåer som gällde i början på året och har därför mycket kvar att återhämta och både balansräkningarna och substansrabatten är klart stödjande.

 

/Erik Lundkvist, CIO

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En diskretionär portföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i den diskretionära portföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Diskretionära portföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.