Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentarer

Läs månadens förvaltarkommentar om hur aktiefonden Coeli Frontier Markets har presterat under månaden. I förvaltarkommentaren kan du läsa om hur Coeli Frontier Markets har presterat under månaden som gått, fondförvaltarnas egna reflektioner kring prestationen och framtidsutsikter, och hur det rådande marknadsklimatet och aktuella världshändelser har påverkat portföljförvaltningen.

Förvaltarkommentar Coeli Frontier Markets januari 2019

Under månaden föll fonden 2,14 procent (R SEK) medan jämförelseindex MSCI Frontier Markets ökade 1,48 procent.
Läs mer

Coeli Frontier Markets

Under månaden föll fonden 2,14 procent (R SEK) medan jämförelseindex MSCI Frontier Markets ökade 1,48 procent.
Läs mer
Hem Våra fonder Coeli Frontier Markets Förvaltarkommentarer