Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Frontier Markets april 2019

Fondens avkastning under månaden var 0,5 procent, vilket var sämre än index, vars avkastning var 2,38 procent.

En av fondens största allokeringar är i Bangladesh, och här blev det negativ avkastning i både absoluta och relativa tal. Dock har innehaven i Bangladesh hittills i år inneburit en avkastning på 5 procent (US dollar).

Fondens innehav i Saudiarabien fortsatte stiga med anledning av att landet är på väg att inkluderas i MSCI:s och FTSE:s index för utvecklingsländer (emerging markets). Fondens saudiska innehav rapporterade starka vinster för första kvartalet.

Den argentinska marknaden fortsatte falla på grund av ihållande inflation och president Macris dåliga opinionssiffror. Den sittande presidenten är omtyckt av marknaden för sin inställning till landets problem och står inför nyval senare i år. Då fonden är underviktad den argentinska marknaden jämfört med index bidrog det starkt positivt till fondens avkastning, sett ur ett relativt perspektiv.

Coeli Frontier Markets graf

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Frontier Markets – R SEK 0,49% 7,43% 36,22% 42,49%

 

Hans-Henrik Skov

Förvaltare av Coeli Frontier Markets

James Bannan

Förvaltare av Coeli Frontier Markets

Översikt
Startdatum 2014-02-28
Förvaltningsavgift 2,5 %
Prestationsbaserad avg. N/A
Riskgrad 5 av 7
Jämförelseindex MSCI FM
Största innehav (%)
HUMANSOFT HOLDING CO KSC 7,0%
SAFARICOM PLC 6,7%
GUARANTY TRUST BANK  5,6%
PHU NHUAN JEWELRY JSC 5,5%
TBC BANK GROUP PLC 5,5%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.