Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Frontier Markets juni 2019

Coeli Frontier Markets förvaltarkommentar sker numera kvartalsvis.

Fondens avkastning var ned 1,95 procent under juni, där det mesta berodde på Tanzania Breweries, som gick ned 15 procent, och på glassproducenten Fan Milk i Ghana, som var ned 38 procent. Tanzania Breweries fortsätter att prestera bra, men den försämrade makrosituationen skapar oro. Det omvända gäller för Fan Milk som har levererat dåliga resultat efter att Danone, som är majoritetsägare i moderbolaget, har tagit över och missbedömt marknaden med sina prisförändringar och introduktion av dyrare produkter.

Fondens innehav i kuwaitiska Humansoft, det största privata universitetet i landet, går mycket bra men en stor private equtiy-aktör fortsätter att sälja av och har stått för en tredjedel av handelsvolymen i år. Så snart investeraren har sålt av hela sitt innehav, vilket nu inte är så stort, så förväntas aktiepriset att korrigeras uppåt i nivå med resten av den kuwaitiska marknaden. Fondens innehav i Rumänien, Kazakstan och Vietnam har presterat bra, men inte tillräckligt för att kompensera nedgången i de negativa marknaderna. Index var i princip oförändrad under månaden, upp 0,5 procent med Rumänien och Marocko i spetsen.

Coeli Frontier Markets graf

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Frontier Markets – R SEK -1,95% 4,67% 26,33% 38,82%

 

Hans-Henrik Skov

Förvaltare av Coeli Frontier Markets

James Bannan

Förvaltare av Coeli Frontier Markets

Översikt
Startdatum 2014-02-28
Förvaltningsavgift 2,5 %
Prestationsbaserad avg. N/A
Riskgrad 5 av 7
Jämförelseindex MSCI FM
Största innehav (%)
MOBILE WORLD INVESTMENT 7,5%
SAFARICOM PLC 6,5%
HUMANSOFT HOLDING CO KSC 5,8%
PHU NHUAN JEWELRY JSC 5,7%
TBC BANK GROUP PLC 5,4%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.