Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Frontier Markets maj 2019

Fondens avkastning var i princip oförändrad under maj, ned 0,63 procent. Det som bidrog positivt vad fondens innehav i Argentina, som gick upp 20 procent under månaden då landet sedan 1 juni är inkluderat i indexet MSCI Emerging Markets. På den negativa sidan hittar vi fondens innehav i Sri Lanka, som gick ner 6,5 procent på grund av att vissa företag levererade dåliga resultat men även på grund av den fruktansvärda bombningen under påskhelgen.

Relativt jämförelseindex var fonden 3 procent sämre, huvudsakligen beroende på två länders indexförändringar; 1) Argentina som uppgraderades till MSCI Emerging Markets gick mycket starkt under maj och givet fondens undervikt jämfört med index stod detta för halva underavkastningen, och 2) ökad spekulation om att MSCI ska tillkännage att Kuwait kommer inkluderas i MSCI Emerging Markets, vilket resulterade i mycket passiva flöden och stod i princip för den andra halvan av underavkastningen eftersom fonden är starkt underviktad Kuwait.

Coeli Frontier Markets graf

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Frontier Markets – R SEK -0,63% 6,75% 26,03% 41,59%

 

Hans-Henrik Skov

Förvaltare av Coeli Frontier Markets

James Bannan

Förvaltare av Coeli Frontier Markets

Översikt
Startdatum 2014-02-28
Förvaltningsavgift 2,5 %
Prestationsbaserad avg. N/A
Riskgrad 5 av 7
Jämförelseindex MSCI FM
Största innehav (%)
HUMANSOFT HOLDING CO KSC 7,0%
SAFARICOM PLC 6,6%
PHU NHUAN JEWELRY JSC 5,7%
TBC BANK GROUP PLC 5,4%
MOBILE WORLD INVESTMENT 5,2%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.