Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar

Läs månadens förvaltarkommentar om hur den aktivt förvaltade globalfonden Coeli Global Selektiv har presterat under månaden. I förvaltarkommentaren kan du läsa förvaltarnas egna reflektioner om allt från Coeli Global Selektivs prestation under månaden, till hur det rådande marknadsklimatet och aktuella världshändelser har påverkat portföljförvaltningen. I förvaltarkommentaren finns även grafer över fondens utveckling och allokering.

Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv januari 2019

Under månadens gång så generade fonden en avkastning på 0,66 procent, vilket var 0,18 procent sämre än index.
Läs mer

Coeli Global Selektiv

Under månadens gång så generade fonden en avkastning på 0,66 procent, vilket var 0,18 procent sämre än index.
Läs mer
Hem Våra fonder Coeli Global Selektiv Förvaltarkommentarer