Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv oktober 2019

Vi vill börja med att gratulera alla er som varit investerade i fonden sedan starten för fem år sedan – era pengar har nu dubblerats i värde! NAV-kursen (institutionell andelsklass) var över 200 den 30 oktober och oavsett vilken andelsklass som ni äger så är nu fonden på ”all time high” vilket innebär att alla som har investerat i fonden ligger på plus.

Den här månadens förvaltarkommentar skrivs från ett hotellrum i Mumbai, Indien. Vi är här för att träffa företagsledningarna för några av landets största företag, inklusive representanter för de tre indiska bankerna vi äger i fonden. Men mer om det i nästa månadsbrev. När vi nu istället tittar tillbaka på oktobers händelser kan vi konstatera att fonden utvecklades 2,1 procent bättre än index, och generade 2,96 procent i absolutavkastning. Vi hade många aktier som gick bra den här månaden och allra bäst gick vår indiska bank Yes Bank som ökade med 66 procent.  Även Siltronic och Magazine Luiza utvecklades väldigt bra med uppgångar på 24 respektive 23 procent. Svagare gick däremot Pagseguro och AAK som föll med 22 respektive 10 procent, den förra på grund av att huvudägaren minskade ned på sitt innehav och det senare på grund av en svagare rapport än väntat.

Händelser och trender på marknaden som dominerar utvecklingen

I ett större perspektiv är världsekonomin tvådelad just nu.  Tillverkningsindustrin, framförallt verkstadsindustrin och produktionen av bilar, lastbilar, byggutrustning etcetera går dåligt. Det är ingen katastrof à la 2008, men det är en försvagning ned till mer normala nivåer och den kommer säkert pågå 6-12 månader till. Det här drabbar framförallt de europeiska ekonomierna där det finns många stora bil-, kemi- och stålföretag.

Å andra sidan mår konsumenten globalt sett mycket bra. Våra innehav L’Oréal och Estée Lauder till exempel rapporterade organiska försäljningsökningar på mellan 8-12 procent under senaste kvartalet, mycket drivet av kinesisk konsumtion Även i USA går många konsumentrelaterade företag starkt och deras otroliga teknikbolag växer så det knakar. Vårt innehav i Microsoft hade till exempel en organisk ökning av deras molntjänster Azure på otroliga 59 procent under senaste kvartalet.

Förändringar i portföljen

Under månadens gång gjorde vi två byten. Vi sålde av special situations-aktien Siltronic (en producent av kiselskivor som levererar till kunder inom halvledarindustrin) och ersatte den med tre riktiga champions-aktier som också är verksamma inom halvledarindustrin, ASML, TSMC och NVIDIA. Det andra bytet vi gjorde var att vi sålde av special situations-aktien United Rentals (världens största uthyrare av byggrelaterad utrustning) och köpte Sterling Construction, ett byggbolag i Texas. Vi är redan upp 21 procent på vår position i Sterling och just den här investeringen är en av de roligare och enklare (peppar, peppar ta i trä) vi har gjort på länge. Du kan läsa mer om Sterling Construction och vår syn på halvledarindustrin på vår hemsida coeli.se/global.

Fondens positionering

Fondens positionering är i princip oförändrad från förra månaden. Vi har på marginalen en liten högre position mot halvledarindustrin än vad vi har haft tidigare.

Coeli Global Selektiv

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK2,96%28,99%50,00%93,18%
Jämförelseindex0,85%29,78%47,60%79,24%

Andreas Brock

Förvaltare av Coeli Global Selektiv

Henrik Milton

Förvaltare av Coeli Global Selektiv

Översikt
Startdatum2014-11-28
Förvaltningsavgift1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja,10 %
Riskgrad5 av 7
PPM-nummer422709
JämförelseindexMSCI AC World
NTR $ i SEK
Största innehav (%)
SIKA LTD4,8%
THERMO FISHER SCIENTIFIC4,8%
ADOBE INC4,7%
VISA INC -A-4,7%
GLOBAL PAYMENTs INC4,6%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Larsson Vahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.