Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentarer

Läs månadens förvaltarkommentar om hur räntefonden Coeli Likviditetsstrategi har presterat under månaden. I förvaltarkommentaren kan du läsa om hur Coeli Likviditetsstrategi har presterat under månaden som gått, fondförvaltarens egna reflektioner kring prestationen och framtidsutsikter, och hur det rådande marknadsklimatet och aktuella världshändelser har påverkat portföljförvaltningen.

Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi januari 2019

Likviditetsstrategi föll under november med 0,05 procent. Sedan årsskiftet har fonden därmed stigit med 1,49 procent.
Läs mer

Coeli Likviditetsstrategi

Likviditetsstrategi föll under november med 0,05 procent. Sedan årsskiftet har fonden därmed stigit med 1,49 procent.
Läs mer
Hem Våra fonder Coeli Likviditetsstrategi Förvaltarkommentarer