Hem Förvaltarkommentarer - Coeli Likviditetsstrategi Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi januari 2019
Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi januari 2019

Likviditetsstrategi steg under januari med 0,13 procent. Företagsobligationsmarknaden inledde året starkt med allmänt fallande kreditspreadar när investerarnas riskaptit stärktes. Aktiviteten i primärmarkanden har varit förhållandevis begränsad än så länge vilket ger ytterligare stöd åt priserna i andrahandsmarknaden.

Månadens största bidragsgivare var det norska rederiet Fjord1, som huvudsakligen driver vägfärjor över de norska fjordarna. Bolagets obligationer värderades upp i linje med den nordiska kreditmarknaden, dock utan att några nyheter presenterats. Samhällsbyggnadsbolaget gav ytterligare ett positivt bidrag efter det att bolaget genomfört ett frivilligt återköp av vissa obligationer med kort löptid och genomfört en nyemission till attraktiva villkor.

Även Stolt-Nielsen gav ett positivt bidrag till månadens resultat efter att bolaget presenterat sin bokslutsrapport. Det fjärde kvartalet var utmanande med ett fallande rörelseresultat, bolaget rapporterade dock minskad skuldsättning och guidar för att marknadsförutsättningarna kan komma att förbättras under 2019.

Under månaden genomfördes ett par portföljförändringar, bland fondens innehav av fastighetsbolag avyttrades obligationer från CIBUS till förmån för ökad exponering mot Kungsleden. En tredjedel av innehavet av obligationer från Icelandair inlöstes i förtid i enlighet med den överenskommelse som bolaget nådde med obligationsinnehavarna i december. Därtill avyttrades innehavet av hybridobligationer från Samhällsbyggnadsbolaget och obligationer från Enea då värderingen av dessa inte längre framstår som attraktiv.

Efter ett svårnavigerat december, kan vi summera ett positivt januari – såväl för aktie- som kreditmarknaderna. I USA steg S&P 500 7,9 procent, vilket är den största procentuella uppgången under en januarimånad sedan 1987. Federal Reserve beslutade att lämna räntan oförändrad, med en duvaktig brasklapp om ökat tålamod inför framtida beslut gällande penningpolitiken. Beskedet var något förvånande för marknaden då centralbankens tonläge har ändrats sedan höjningsbeslutet i december. Trots att Fed verkar aningen oroad över ekonomin framgent, så presenterades sysselsättningsstatistik som påvisade att antalet nya jobb i den amerikanska ekonomin i januari ökade med 304 000, vilket var nästan dubbelt upp mot estimaten. Den amerikanska ekonomin verkar således tuffa på, trots vissa omvärldsproblem.

I Storbritannien har diskussionerna om Brexit fortsatt, parlamentet röstade nej både till det framförhandlade avtalet och till ett utträde utan ett avtal. Den brittiska regeringen under ledning av Theresa May tvingas nu söka eftergifter från EU för att modifiera de, ur brittisk synvinkel, mest kontroversiella delarna av avtalet. Förfrågningen om omförhandling har än så länge bemötts med kyla från EU-håll. Storbritannien stormar därmed på mot ett avtalslöst utträde om mindre än två månader, sista ordet är dock inte sagt och fortsättning i förhandlingarna lär följa.

I Sverige tillträdde slutligen, 131 dagar efter riksdagsvalet, en ny regering. Den utdragna processen för regeringsbildningen har dock inte haft någon nämnvärd påverkan på de finansiella marknaderna. De korta svenska marknadsräntorna fortsatte att stiga under januari och STIBOR 3 månader noteras nu på nivåer runt -0,10 procent – en markant uppgång från nivåerna runt minus en halv procent som var gällande i början av november förra året.

I kreditmarknaderna har den dystra tonen från tidigare månader brutits, med minskade kreditspreadar och stigande obligationspriser för både investment grade- och high yield-obligationer. Trots ett markant skifte i sentimentet är marknaden fortsatt något avvaktande med relativt få nyemissioner och låga volymer i primärmarknaden.

Coeli Likviditetsstrategi graf

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK0,13%0,13%5,94%21,02%
Jämförelseindex-0,07%-0,07%-2,25%1,86%

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Likviditetsstrategi

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum2010-05-01
Förvaltningsavgift0 %
Prestationsbaserad avg.JA
Riskgrad1 av 7
JämförelseindexOMRX T-Bill
Största innehav (%)
WHITE MOUNT FRN 17-22.09.473,0%
LANSBK 3.25% 13-16.09.202,9%
LANSBK 1.75% 14-15.09.212,8%
SAGAX FRN 17-15.02.222,8%
NORDEA HYP 1% 15-08.04.222,5%

VIKTIG INFORMATION. Denna förvaltarkommentar är enbart ämnad som information och utgör inget erbjudande om eller utfästelse att köpa eller sälja finansiella instrument eller att på annat sätt delta i någon transaktion. Informationen i publikationen utgör ingen juridisk, skatte- eller investeringsrådgivning. Alla förutsägelser om framtiden är med nödvändighet behäftade med osäkerhet och några eller alla av de prognoser som görs i detta material kan komma att signifikant avvika från det verkliga utfallet. Historisk utveckling utgör ingen indikation om framtida utveckling. Informationen i publikationen är baserad på källor som bedömts som tillförlitliga. Coeli AB kan dock inte garantera nämnda informations riktighet och ansvarar inte för förluster som kan uppstå genom att någon använder sig av uppgifter lämnade i denna publikation.