Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi januari 2020

Likviditetsstrategi inledde året med en uppgång på 0,26 procent under januari. Den starka trenden från avslutningen av fjolåret fortsatte in i januari. Efterfrågan understöds av fortsatta inflöden i företagsobligationsfonder och allmänt tilltagande riskaptit. I primärmarknaden var det hög aktivitet med många transaktioner, varav de flesta möttes med stort intresse och var övertecknade flera gånger om.

Bland månadens större bidragsgivare återfanns konsumentkreditbolaget 4Finance vars obligationer med förfall 2022 handlades upp ett par procent. Nämnda obligation har länge varit mycket lågt värderad i relation till bolagets obligationer med kortare löptid. Värderingsgapet har nu minskat något men är fortsatt, enligt vår mening, för stort och 2022-obligationen bör därför fortsätta att stärkas i pris.

Efterställda obligationer från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden gav likaså ett betydande avkastningsbidrag. Bolaget var aktivt i primärmarknaden och emitterade under månaden både seniora och efterställda obligationer. Emissionen av efterställda obligationer var övertecknad mer än fem gånger vilket resulterade i en för bolaget mycket attraktiv prissättning.

Laxuppfödaren Mowi, tidigare Marine Harvest, var i marknaden och emitterade nya femåriga obligationer. Fonden deltog i emissionen och valde samtidigt att avyttra delar av de obligationer med förfall 2023 som fanns i portföljen sedan tidigare. Prissättningen av de nya obligationerna blev tightare än vad som initialt guidades vilket medförde att 2023-obligationen handlades upp markant.

På den negativa sidan återfanns bland annat Melin Group vars obligationer backade ytterligare efter att en utredning lagt fram ett förslag om lägre inkassoavgifter i Norge. Förslaget, om det genomförs i sin nuvarande form, väntas leda till ett intäktsbortfall för Melin Group och därigenom pressa ner lönsamheten. Melin kom under månaden med en uppdaterad prognos avseende intjäning för 2020 som, utan att ta hänsyn till effekterna av förslaget, tyder på en viss förbättring jämfört med fjolåret. Ytterligare information från bolaget väntas i slutet av februari i samband med bokslutsrapporten.

Under månaden genomfördes nyinvesteringar i obligationer från spelutvecklaren Stillfront och det norska rederiet Klaveness Combination Carriers. Läkemedelsbolaget Orexo lämnade portföljen då obligationen ansågs vara fullvärderad. Därtill avyttrades obligationer från Hemfosa efter att bolaget nu fullt kontrolleras av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

Januari var minst sagt en händelserik första månad på det nya decenniet. Månaden startade med en eskalering i konflikten mellan Iran och USA, i och med en drönarattack från amerikanskt håll på en högt uppsatt iransk militär. De ökade oroligheterna medförde att priset på Brentolja steg till 68,5 dollar per fat (från 66 dollar per fat dagen innan). I skrivande stund har priset fallit tillbaka till cirka 58 dollar, vilket indikerar att spänningarna har släppt något. Gällande handelskonflikten mellan Kina och USA så signerades ett ”Fas ett”-avtal den 15 januari. Avtalet innebär en öppning för amerikanska bolag till den kinesiska ekonomin, samt att Kina åtar sig att inhandla varor och tjänster till ett värde om 200 miljarder dollar till 2021.

Under den senare delen av månaden har utbrottet av coronavirus påverkat framförallt de asiatiska börserna. Kina har försökt att stoppa smittspridningen genom att isolera flera städer och stänga ned arbetsplatser. Trots detta har viruset spridits till flera länder utanför Asien, än så länge utan kända dödsfall.

Ytterligare ett steg på vägen mot Brexit togs under januari då Storbritannien officiellt lämnade EU. Fokus kommer nu vara att få fram ett nytt handelsavtal med EU under 2020. Storbritannien står även utan handelsavtal med övriga världen och måste därmed även förhandla fram om dessa. Dessutom har det inom Storbritannien börjat blossa upp frågor om skotsk självständighet igen efter att det skotska partiet SNP gick starkt i senaste valet. Handels- och självständighetsfrågor kommer därmed var aktuella i Storbritannien även under 2020.

ECB lanserade under månaden en ny strategisk översikt, vilken ska fortgå under resten av året. Detta kommer samtidigt som starka röster börjar höjas inom unionen för en uppdatering av inflationsmålen till mer dynamiska mål. Bland annat var chefen för Bank of France och den nederländska guvernören ute med förslag på uppdaterade inflationsmål. Tysk inflationsstatistik för månaden visade på en ökande inflation med prisökningar på 1,6 procent, fortsatt under ECB:s mål om en inflation på 2,0 procent. Detta är nionde månaden i följd som Tyskland inte når upp till inflationsmålet. Samtidigt visade EU-harmoniserade priser ett fall på 0,8 procent och påvisar en del av utmaningen ECB står inför.

De europeiska- och amerikanska kreditmarknaderna visade under månaden stigande kreditspreadar i framförallt det högavkastande segmentet. Den nordiska kreditmarknaden har däremot varit opåverkad och har sett fallande kreditspreadar under månaden i det högavkastande segmentet. Stibor 3-månader noterades på 0,19 procent, vilket är en liten uppgång, noterbart är att 3-månaders räntan noterades på 0,02 procent så sent som i mitten av december. Den svenska 10-åriga statsobligationen som avslutade året på 0,14 procent har under januari åter sjunkit under 0 och noterades på -0,04 procent den 31 januari.

Coeli Likviditetsstrategi graf

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK0,26%0,26%4,46%22,62%
Jämförelseindex-0,05%-0,05%-2,08%1,33%

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Likviditetsstrategi

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum2010-05-01
Förvaltningsavgift0 %
Prestationsbaserad avg.JA
Riskgrad1 av 7
JämförelseindexOMRX T-Bill
Största innehav (%)
ARJO 0% 20-08.07.20 CP3,7%
WHITE MOUNT FRN 17-22.09.473,4%
CLOETTA AB 0% 19-24.04.20 CP2,9%
PANDOX AB 0% 20-20.08.20 CP2,5%
SWEDBK 1% 17-20.12.232,4%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Dr. Stefan Åsbrink

Kapitalförvaltare Coeli Multi Asset Fund

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 år i branschen
 • Dr i Ekonometri från Handelshögskolan i Stockholm
 • Lic i Nationalekonomi från Uppsala Universitet
 • Civilekonom i Finansiell Ekonomi från Uppsala Universitet

Dr. Stefan Åsbrink, är ansvarig portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Multi Asset.  Stefan har mer än 20 års erfarenhet som senior portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef/CIO. Tidigare har han arbetat på bland annat SEB, Skandia och DNB. Stefan har förvaltat ett brett spektrum av fonder såsom StatArb, Systematic Equity Long/Short, Systematic Global Macro samt olika typer av options/derivatfonder. Stefan har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har forskat inom områdena dynamisk makroanalys, options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Ett antal av Stefans vetenskapliga artiklar har publicerats i akademiska tidskrifter.