Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi maj 2019

Likviditetsstrategi steg under maj med 0,10 procent. Sedan årsskiftet har fonden därmed stigit med 0,68 procent. Den nordiska företagsobligationsmarknaden stod emot turbulensen på aktiemarknaderna förhållandevis med allmänt stabila kreditspreadar. Aktiviteten i primärmarknaden var fortsatt hög med många nyemissioner, aptiten för nya obligationer tycks vara fortsatt stark.

Största bidragsgivare i maj var Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, vars obligationer fortsatte vara eftersökta efter det att bolaget erhöll investment grade-ratingar i april. Under maj rapporterade bolaget en rad fastighetsförvärv och genomförde ytterligare obligationsemissioner där likviderna delvis kommer att användas för att ersätta befintliga banklån. Fonden deltog i en av emissionerna och löptiden på exponeringen mot Samhällsbyggnadsbolaget förlängdes därigenom med cirka ett år.

Även Bellman Group återfanns bland de större bidragsgivarna efter att bolagets kvartalsrapport överträffat förväntningarna. Till följd av förvärv redovisades en signifikant omsättningstillväxt och ett fördubblat rörelseresultat

I princip samtliga innehav bidrog positivt till månadens resultat. Undantaget var Melin Group som värderades ned något och därmed gav ett mindre negativt bidrag, detta utan att några signifikanta nyheter släpptes från bolaget.

Under månaden deltog fonden i en nyemission av obligationer från fartygsleasingbolaget Ship Finance. Obligationen bedöms erbjuda goda avkastningsmöjligheter tack vare en robust affärsmodell som ger ytterst stabila kassaflöden samtidigt som bolaget står inför intressanta tillväxtmöjligheter. Därtill adderades nyemitterade obligationer från telekombolaget Millicom till portföljen och innehavet av obligationer från norska Austevoll utökades. Aluminiumföretag Gränges lämnade portföljen då andelen konjunkturkänsliga bolag minskades. Även innehavet av obligationer från Icelandair reducerades när bolaget genomförde ett återköp, det kvarvarande innehavet förväntas bli inlöst i sommar.

Maj rivstartade med en eskalering i handelskriget mellan USA och Kina då Trump hotade med ytterligare strafftullar. Ett handelsavtal mellan parterna har enligt analytiker redan varit inprisat och detta satte tonen på marknaden för hela månaden. Detta då amerikanska S&P 500 föll med 6,6 procent, vilket är den näst sämsta majmånaden sedan 1960-talet. I mitten av maj föll sedan handelsavtalen igenom och inga nya samtal mellan högt uppsatta diplomater är nu inplanerade. Vid månadsskiftet maj/juni införde sedermera USA strafftullar om 25 procent på varor med värde motsvarande 200 miljarder USD. Kina svarade med höjda tullar på varor motsvarande ett värde om 60 miljarder USD.

Även i Europa var det en händelserik månad med bland annat ett EU-val samt fortsatt Brexitproblematik. Theresa Mays förslag på utträdesavtal har blivit nedröstat i det brittiska parlamentet tre gånger och försöket att få till en fjärde omröstning genom att öppna upp för en ny folkomröstning misslyckades. Detta blev droppen som fick bägaren att rinna över för brexitanhängarna i hennes partigrupp Tories och innebar slutet för May som premiärminister. May kommer att fortsätta som partiledare tills dess att en ny utsetts, vilket väntas någon gång under sensommaren. Det ligger i farans riktning att de mer hårdföra brexitörerna nu kommer att flytta fram sina positioner.

I EU-valet gick det italienska partiet Lega med ledaren Matteo Salvini starkt. Salvini lovar nu att sänka skatterna i landet och försöka förändra EU:s budgetregler för att få ned arbetslösheten i landet. Detta i ett Italien där statsskulden redan är mycket stor och som tidigare under året hade problem med att få sin statsbudget godkänd av EU-kommissionen. Framtida budgetdiskussioner mellan landet och EU är därmed att vänta.

Svensk BNP för första kvartalet 2019 visade en ökning med 2,6 procent jämfört med samma kvartal under 2018, vilket var bättre än vad analytikerna hade förväntat sig. Dock visade den svenska inhemska efterfrågan svaghetstecken med en nedgång i import med 0,7 procent, främst visar siffrorna att hushållens efterfrågan dämpades under första kvartalet.

De nordiska- och europeiska kreditmarknaderna vände den positiva trenden med stigande kreditspreadar under maj. Stibor 3-månader steg återigen upp till 0,0 procent under månaden. De långa statsobligationerna visade en positiv trend med fallande räntor där den mest utmärkande var den tyska 10-åriga statsobligationen där avkastningen sjönk under nollstrecket och handlas nu till -0,2 procent.

Coeli Likviditetsstrategi graf

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK0,10%0,68%5,63%21,68%
Jämförelseindex-0,04%-0,23%-2,22%1,71%

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Likviditetsstrategi

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum2010-05-01
Förvaltningsavgift0 %
Prestationsbaserad avg.JA
Riskgrad1 av 7
JämförelseindexOMRX T-Bill
Största innehav (%)
WHITE MOUNT FRN 17-22.09.473,0%
LANSBK 2.25% 14-21.09.222,9%
SWEDBK 1% 17-20.12.232,5%
NORDEA HYP 1% 15-08.04.222,5%
SAGAX FRN 17-15.02.222,4%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.