Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentarer

Läs månadens förvaltarkommentar om hur räntefonden Coeli Nordisk Företagsobligationsfond har presterat under månaden. I förvaltarkommentaren kan du läsa om hur Coeli Nordisk Företagsobligationsfond har presterat under månaden som gått, fondförvaltarens egna reflektioner kring prestationen och framtidsutsikter, och hur det rådande marknadsklimatet och aktuella världshändelser har påverkat portföljförvaltningen.

Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond januari 2019

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) backade under november med 0,23 procent. Sedan årsskiftet har fonden därmed ökat i värde med 1,21 procent.
Läs mer

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) backade under november med 0,23 procent. Sedan årsskiftet har fonden därmed ökat i värde med 1,21 procent.
Läs mer
Hem Våra fonder Coeli Nordisk Företagsobligationsfond Förvaltarkommentarer