Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond december 2019

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) steg under december med 0,33 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 3,14 procent. Året avslutades starkt i företagsobligationsmarknaden, den goda riskaptiten från november höll i sig vilket medförde att kreditspreadarna gick ihop något. Aktiviteten i primärmarknaden var initialt hög men avtog mot slutet av månaden.

Bland de större bidragsgivarna återfanns Intrum som under månaden genomförde en refinansiering av delar av bolagets banklån. Den nya lånefaciliteten är större och med längre löptid än den tidigare, vilket stärker bolagets likviditetsprofil. Även obligationer från konsumentkreditbolaget 4Finance utvecklades väl tack vare tilltagande intresse och efterfrågan från investerare vilket gav understöd till kursutvecklingen.

Obligationer från Heimstaden Bostad påverkades positivt av nyheter om att Folksam och KPA Pension träder in som nya ägare i bolaget genom en investering via en riktad nyemission. Totalt tillförs Heimstaden Bostad drygt 7 miljarder kronor i emissionen och kan ses som ett steg på vägen i bolagets ambition att nå en högre kreditrating.

Med några få undantag utvecklades flertalet innehav positivt under månaden. Obligationer från det norska färjerederiet Fjord1 föll dock tillbaka något efter att huvudägaren förvärvat fler aktier i bolaget och annonserat avsikter att slå samman bolaget med ett annat, av huvudägaren helägt, bolag. Ett sammangående skulle kunna medföra att Fjord1s finansiella ställning försämras, den föreslagna transaktionen medför därtill en viss oro för hur ägarstyrningen utövas och om intressena för minoritetsaktieägare och obligationsinvesterare tas tillvara på bästa sätt. Säkerställda bostadsobligationer gav som grupp ett mindre negativt bidrag till följd av stigande marknadsräntor.

Under månaden genomfördes en nyinvestering i en säkerställd obligation från Svensk Hypotekspension, Sveriges ledande aktör inom kapitalfrigörningskrediter. Mariefjärd, ett helägt dotterbolag till Klövern, lämnade portföljen då bolagets obligationer återlöstes i förtid. Även obligationer från ICA Gruppen avyttrades då dessa ansågs vara fullvärderade. Fastränteobligationer i euro från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden med förfall 2025 byttes mot obligationer med rörlig ränta i svenska kronor med förfall samma år.

Under årets sista månad valde Riksbanken att höja räntan med 0,25 procentenheter till 0 procent. Den svenska ekonomin fick därmed ett avslut på den penningpolitik med negativa räntor som har varit på plats sedan februari 2015. Samtidigt som räntan höjdes lämnades räntebanan oförändrad. Detta innebär att Riksbanken ser framför sig nästa höjning i slutet av 2022, således nästan tre år med 0 procent i styrränta. I en kommentar menar centralbanken att den svenska ekonomin nu går från en konjunktur som har varit starkare än normalt, till ett mer normalt läge.

Under månaden gick Storbritannien till valurnorna, där valet huvudsakligen stod mellan Boris Johnsons Tories med slogan, ”Få Brexit gjort” och Jeremy Corbyns Labour som var mer fokuserade på välfärden. Britterna var onekligen trötta på Brexit och röstade fram Boris Johnson med bred marginal. Tories lovar nu att genomföra Brexit innan den 31 januari 2020. Detta innebär dock att inget påtagligt kommer ske direkt, Storbritannien kommer fortsatt lyda under EU-lagar, dock börjar nya handelssamtal mellan EU och Storbritannien för att få fram ett avtal som kan röstas igenom. Om det inte har kommit ett avtal på plats innan slutet av 2020 lämnar landet EU utan handelsavtal, en så kallad hård Brexit.

Även handelskonflikten mellan USA och Kina har kommit närmare ett avslut i och med att partnerna kom överens om ett fas 1-avtal. Avtalet planeras signeras i mitten av januari 2020, ett första steg som medför att fortsatta samtal kommer ske mellan parterna. Fas 1-avtalet innebär att den förväntade höjningen av tullarna i december tas bort från båda sidor samt att tullarna som höjdes 1 september reduceras till hälften. Kina åtar sig också att köpa amerikanska jordbruksvaror under en tvåårsperiod. Fortsatta samtal under 2020 för ett fas 2-avtal är således att vänta.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve valde under sitt sista räntemöte att lämna räntan oförändrad inom intervallet 1,5 – 1,75 procent. Beskedet var väntat av marknaden. Federal Reserves ordförande Jerome Powell kommenterade att den amerikanska ekonomin är väl positionerad och att utsikterna är fortsatt gynnsamma. Även ECB valde som väntat att lämna styrräntan oförändrad under sitt decembermöte. ECB ser framför sig räntor på samma nivå eller lägre nivåer till dess att inflationen närmar sig inflationsmålet.

De nordiska och europeiska kreditmarknaderna visade under månaden fallande kreditspreadar i både investment grade- och det högavkastande segmentet. Stibor 3-månader noterades på 0,15 procent. Den svenska 10-åriga statsobligationen avslutade året på 0,14 procent efter att ha varit i positivt territorium under hela december.

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond – R SEK0,33%3,14%7,83%15,60%

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum2014-06-18
Förvaltningsavgift1 %
Prestationsbaserad avg.N/A
Riskgrad2 av 7
PPM-nummer351049
Största innehav (%)
WHITE MOUNT FRN 17-22.09.473,7%
LANSBK 1.25% 16-20.09.233,4%
IN JUSTITIA 3.5% 19-15.7.26 REGS3,1%
MARINE HARV FRN 18-12.06.233,1%
OCEAN YIELD FRN 19-PERP3,1%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity & Coeli Europeiska Möjligheter

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och Coeli Europeiska Möjligheter och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Dr. Stefan Åsbrink

Kapitalförvaltare Coeli Multi Asset Fund

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 år i branschen
 • Dr i Ekonometri från Handelshögskolan i Stockholm
 • Lic i Nationalekonomi från Uppsala Universitet
 • Civilekonom i Finansiell Ekonomi från Uppsala Universitet

Dr. Stefan Åsbrink, är ansvarig portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Multi Asset.  Stefan har mer än 20 års erfarenhet som senior portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef/CIO. Tidigare har han arbetat på bland annat SEB, Skandia och DNB. Stefan har förvaltat ett brett spektrum av fonder såsom StatArb, Systematic Equity Long/Short, Systematic Global Macro samt olika typer av options/derivatfonder. Stefan har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har forskat inom områdena dynamisk makroanalys, options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Ett antal av Stefans vetenskapliga artiklar har publicerats i akademiska tidskrifter.