Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond januari 2019

Nordisk Företagsobligationsfond steg under januari med 0,52 procent.  Företagsobligationsmarknaden inledde året starkt med allmänt fallande kreditspreadar när investerarnas riskaptit stärktes. Aktiviteten i primärmarkanden har varit förhållandevis begränsad än så länge vilket ger ytterligare stöd åt priserna i andrahandsmarknaden.

Månadens största bidragsgivare var kredithanteringsbolaget Intrum som under månaden presenterade en bokslutsrapport, påvisade ökad omsättning och för året som helhet stabila marginaler. Intrums belåningsgrad, nettoskuld i förhållande till rörelseresultat, ökade under 2018 till följd av hög investeringstakt i skuldportföljer och upprättandet av samriskbolag i Italien och Spanien. Inför 2019 förutspår bolaget lägre investeringar och guidar för att belåningsgraden kommer att falla under de kommande två åren.

Även Dometic återfanns högt upp på listan bland de positiva bidragsgivarna när bolagets obligationer återhämtade sig i linje med den europeiska kreditmarknaden. Bland fondens shipping relaterade obligationer kom goda avkastningsbidrag från bland andra Ocean Yield och American Shipping Company, dock utan att några signifikanta nyheter presenterats.

En handfull portföljförändringar genomfördes under månaden, bland annat genomfördes ett byte av obligationer från Stolt-Nielsen där en FRN (obligation med rörlig ränta) i NOK ersattes av en fastränteobligation i USD. Bytet skedde till attraktiva nivåer med en kreditspread som är cirka 1,20 procent högre. En tredjedel av innehavet av obligationer från Icelandair inlöstes i förtid i enlighet med den överenskommelse som bolaget nådde med obligationsinnehavarna i december. Därtill avyttrades delar av innehavet av hybridobligationer från Samhällsbyggnadsbolaget då värderingen av dessa inte längre framstår som attraktiv.

Efter ett svårnavigerat december, kan vi summera ett positivt januari – såväl för aktie- som kreditmarknaderna. I USA steg S&P 500 7,9 procent, vilket är den största procentuella uppgången under en januarimånad sedan 1987. Federal Reserve beslutade att lämna räntan oförändrad, med en duvaktig brasklapp om ökat tålamod inför framtida beslut gällande penningpolitiken. Beskedet var något förvånande för marknaden då centralbankens tonläge har ändrats sedan höjningsbeslutet i december. Trots att Fed verkar aningen oroad över ekonomin framgent, så presenterades sysselsättningsstatistik som påvisade att antalet nya jobb i den amerikanska ekonomin i januari ökade med 304 000, vilket var nästan dubbelt upp mot estimaten. Den amerikanska ekonomin verkar således tuffa på, trots vissa omvärldsproblem.

I Storbritannien har diskussionerna om Brexit fortsatt, parlamentet röstade nej både till det framförhandlade avtalet och till ett utträde utan ett avtal. Den brittiska regeringen under ledning av Theresa May tvingas nu söka eftergifter från EU för att modifiera de, ur brittisk synvinkel, mest kontroversiella delarna av avtalet. Förfrågningen om omförhandling har än så länge bemötts med kyla från EU-håll. Storbritannien stormar därmed på mot ett avtalslöst utträde om mindre än två månader, sista ordet är dock inte sagt och fortsättning i förhandlingarna lär följa.

I Sverige tillträdde slutligen, 131 dagar efter riksdagsvalet, en ny regering. Den utdragna processen för regeringsbildningen har dock inte haft någon nämnvärd påverkan på de finansiella marknaderna. De korta svenska marknadsräntorna fortsatte att stiga under januari och STIBOR 3 månader noteras nu på nivåer runt -0,10 procent – en markant uppgång från nivåerna runt minus en halv procent som var gällande i början av november förra året.

I kreditmarknaderna har den dystra tonen från tidigare månader brutits, med minskade kreditspreadar och stigande obligationspriser för både investment grade- och high yield-obligationer. Trots ett markant skifte i sentimentet är marknaden fortsatt något avvaktande med relativt få nyemissioner och låga volymer i primärmarknaden.

 

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond – R SEK0,52%0,52%12,37%12,66%

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum2014-06-18
Förvaltningsavgift1 %
Prestationsbaserad avg.N/A
Riskgrad2 av 7
PPM-nummer351049
Största innehav (%)
LANSBK 1.25% 16-20.09.235,1%
WHITE MOUNT FRN 17-22.09.474,3%
SAGAX 2% 18-17.01.243,2%
MARINE HARV FRN 18-12.06.233,2%
SWEDBK 1% 17-20.12.233,1%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Namik Immelbäck

Namik Immelbäck

Kapitalförvaltare Coeli Altrua Macro

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • 12 års erfarenhet av globala makroinvesteringar
 • BSc London School of Economics, MSc Bocconi

Namik Immelbäck är ansvarig förvaltare av Coeli Altrua Macro. Han har de senaste 12 åren arbetat som makroekonom, investeringsstrateg och portföljförvaltare på välrenommerade makrohedgefonder som Comac Capital, Tudor och Millennium i London och New York.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Larsson Vahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.