Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond juni 2019

Nordisk Företagsobligationsfond (R SEK) steg under juni med 0,26 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 2,24 procent. Företagsobligationsmarknaden utvecklades starkt i både Europa och i Norden under juni. Efter den svaga utvecklingen i maj återvände investerarnas riskvilja efter det att såväl Federal Reserve som ECB signalerat att penningpolitiken kommer att inriktas på fortsatta stimulanser genom räntesänkningar respektive bibehållen låg styrränta.

Största bidragsgivare i juni var Telia vars efterställda obligationer steg med cirka 3 procent i värde utan att några signifikanta nyheter presenterades från bolaget. Den goda utvecklingen förklaras av såväl fallande europeiska statsobligationsräntor som allmänt tightare kreditspreadar. De allt lägre räntorna i euroland bidrog markant till resultatet under juni – de fyra främsta bidragande innehaven var samtliga fastränteobligationer i euro. Även fastighetsbolaget Kungsleden återfanns högt upp på vinnarlistan efter att bolaget erhållit en officiell investment grade-rating från Moody’s. I rapporten framhåller Moody’s att Kungsleden under de senaste åren framgångsrikt utvecklats i linje med sin strategi och förbättrat kvaliteten i sitt fastighetsbestånd, samtidigt som bolagets finansiella riskprofil betraktas som ganska konservativ.

På den negativa sidan återfanns främst mobiloperatören Lebara vars obligationer föll kraftigt i värde efter det att bolaget ännu en gång överskridit fristen för att publicera ett reviderat årsbokslut. Därtill meddelade emittenten att räntebetalningen för juni skulle bli försenad. Som svar på emittentens upprepade överträdelser av lånevillkoren har obligationsägarna nu inlett ett förfarande där obligationen förklaras uppsagd och panterna kommer att realiseras. Obligationsägarna kommer därigenom överta ägandet av bolaget vartefter en omstrukturering av obligationen kommer genomföras, som delvis kommer medföra konvertering till aktier.

Under månaden deltog fonden i en nyemission av obligationer från kredithanteringsbolaget Intrum. Intrum är sedan samgåendet med Lindorff 2017 ledande inom sin nisch i flertalet marknader i Europa. I samband med samgåendet ökade bolagets skuldsättning och har sedan dess varit kvar på en förhållandevis hög nivå till följd av stora investeringar. Bolagets ledning guidar nu för en lägre investeringstakt vilket ger utrymme för att bolagets kreditprofil kan komma att stärkas. Dessutom investerade fonden i nyemitterade obligationer från konsultgruppen ÅF Pöyry.

Akelius Residential lämnade portföljen i slutet av månaden och obligationen avyttrades med god vinst sedan investeringen i mars. Akelius har närmare en fjärdedel av sitt fastighetsbestånd i Berlin där det nu förs diskussioner om att införa begränsningar för hyreshöjningar – något som, om de implementeras, skulle kunna få betydande negativa effekter på fastigheternas marknadsvärde. Icelandair lämnade portföljen när bolaget genomförde en förtida inlösen av det som var utestående i deras obligationslån. Slutligen avyttrades innehavet av obligationer från Tele2 och då dessa betraktades som fullvärderade.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve valde under månaden att lämna räntan oförändrad, med fortsatt kommunikation om en förväntad räntesänkning först under 2020. Marknaden är dock av en helt annan förväntan där man prisar in en räntesänkning redan under juli, vilket gör att nästa centralbanksmöte blir högintressant. S&P 500 fortsatte att visa styrka under månaden med en uppgång på 6,9 procent. När första halvåret summeras visar S&P en total uppgång på 17,4 procent och den senaste gången indexet startade ett år så starkt var 1997.

Som vanligt var det en händelserik månad för president Donald Trump. Månaden började med att hoten om ökade tullar mot Mexiko drogs tillbaka. Detta efter att de båda länderna kommit överens om hårdare immigrationsrestriktioner vid gränsen. Därefter sköt Iran ner en amerikansk drönare vilket ökade spänningarna i Persiska viken ytterligare. Till sist under G20-mötet i slutet av månaden, kom USA och Kina överens om att pausa sin handelsdispyt. Det har rapporterats brett om att parterna kommer inleda en ny förhandlingsrunda och att Kina ska köpa amerikanska jordbruksprodukter. Samtidigt ska vissa restriktioner mot telekombolaget Huawei dämpas och införandet av nya tullar ska stoppas.

I eurozonen valde Europeiska centralbanken (ECB) att hålla räntan oförändrad, samtidigt som de fortsätter att kommunicera att de är villiga att göra vad som krävs för att stötta ekonomin. Italiens ökade skuldbörda har återigen kommit upp på bordet, då EU i början av juni kom ut med en skuldrapport där det konstaterades att Italiens statsskuld under 2018 var ett regelbrott mot EU:s gemensamma budgetregler Italiens statsskuld växte till 132 procent av BNP under 2018 och enligt EU:s egna prognoser förväntas statsskulden nå 135 procent av BNP till 2020. EU:s farhåga är att italienska statens underskott kommer överstiga 3 procent av BNP under nästa år, vilket skulle vara över gränsen för EU:s gemensamma budgetregler. I ett försök att ge den italienska regeringen en chans att revidera sina utgiftsplaner sköt EU-kommissionen på sitt förfarande vid alltför stora underskott under slutet av månaden.

I Sverige rapporterades en något högre inflation än vad analytikerkåren hade förväntat sig. Glädjande för Riksbanken var att inflationen var mitt i prick för deras prognos på 2,1 procent.

De nordiska- och europeiska kreditmarknaderna hade en stark avslutning på det första halvåret med fallande kreditspreadar under juni. Stibor 3-månader sjönk återigen ner under 0 procent och under månaden noterades även den svenska 10-åriga statsobligationen strax under 0 procent. Det blev dock inte långvarigt och den noterades i slutet av månaden på en avkastning om 0,02 procent. De långa statsobligationerna visade en fortsatt positiv trend med fallande räntor där den mest utmärkande fortsatt var den tyska 10-åriga statsobligationen som nu handlas till -0,32 procent.

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond – R SEK0,26%2,24%10,74%14,59%

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum2014-06-18
Förvaltningsavgift1 %
Prestationsbaserad avg.N/A
Riskgrad2 av 7
PPM-nummer351049
Största innehav (%)
LANSBK 1.25% 16-20.09.234,1%
WHITE MOUNT FRN 17-22.09.474,0%
MARINE HARV FRN 18-12.06.23 3,7%
OCEAN YIELD FRN 18-25.05.2333,7%
SHIP FIN IN FRN 19-04.06.243,2%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Dr. Stefan Åsbrink

Kapitalförvaltare Coeli Multi Asset Fund

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 år i branschen
 • Dr i Ekonometri från Handelshögskolan i Stockholm
 • Lic i Nationalekonomi från Uppsala Universitet
 • Civilekonom i Finansiell Ekonomi från Uppsala Universitet

Dr. Stefan Åsbrink, är ansvarig portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Multi Asset.  Stefan har mer än 20 års erfarenhet som senior portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef/CIO. Tidigare har han arbetat på bland annat SEB, Skandia och DNB. Stefan har förvaltat ett brett spektrum av fonder såsom StatArb, Systematic Equity Long/Short, Systematic Global Macro samt olika typer av options/derivatfonder. Stefan har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har forskat inom områdena dynamisk makroanalys, options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Ett antal av Stefans vetenskapliga artiklar har publicerats i akademiska tidskrifter.