Coeli Norrsken Eventfond

Stabil avkastning oavsett utveckling på aktiemarknaden

Coeli Norrsken Eventfond är en absolutavkastande fond med en målsättning att leverera en stabil och positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaden. Fonden investerar i börsnoterade amerikanska bolag som genomgår större ägarförändringar, till exempel en nyemission eller en större ägarförsäljning. Coeli Norrsken Eventfonds strategi är att dra nytta av aktiemarknadens tendens att överreagera på nyheter om dessa förändringar.

Fondfakta

Startdatum

2018-04-05

Förvaltare

Carl Anderen

Inriktning

Absolutavkastande fond med inriktning på den amerikanska marknaden

Min. insättning

(R SEK) = Ingen

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 2,00 % per år + 20 % prestationsbaserad avgift över OMRX T-Bill

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Nej

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hem Våra fonder Coeli Norrsken Eventfond