Coeli Sverige

Svenska bolag med potential

Coeli Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i stora och medelstora svenska bolag med möjlighet att placera upp till 20 procent i nordiska bolag. Fonden är koncentrerad och består i normalfallet av 20-25 bolag. Gedigen bolagsanalys är fundamentet i investeringsprocessen. Förvaltningsstrategin fokuserar på att äga bolag med en solid affärsmodell, hög avkastning på investerat kapital, bra tillväxtförutsättningar, en skuldsättning vi känner oss bekväma med samt en attraktiv värdering. Fonden fokuserar mest på mikro, alltså det enskilda bolaget, och mindre på makro.

Fondfakta

Startdatum

2014-11-28

Förvaltare

Mattias Eriksson

Inriktning

Aktiefond med inriktning på stora och medelstora svenska bolag

Årlig avkastning sedan start

(R SEK)= 2,16% per december 2018

Min. insättning

(R SEK) = 100 SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 1,4 % per år

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja

PPM

351049

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hem Våra fonder Coeli Sverige