Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentarer

Läs månadens förvaltarkommentar om hur Sverigefonden Coeli Sverige har presterat under månaden. I förvaltarkommentaren kan du läsa om hur Coeli Sverige har presterat under månaden som gått, fondförvaltarens egna reflektioner kring prestationen och framtidsutsikter, och hur det rådande marknadsklimatet och aktuella världshändelser har påverkat portföljförvaltningen.

Förvaltarkommentar Coeli Sverige januari 2019

Coeli Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i stora och medelstora svenska bolag med möjlighet att placera upp till 20 procent i nordiska bolag.
Läs mer

Coeli Sverige

Coeli Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i stora och medelstora svenska bolag med möjlighet att placera upp till 20 procent i nordiska bolag.
Läs mer
Hem Våra fonder Coeli Sverige Förvaltarkommentarer