Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Sverige november 2018

Per 30 november, 2018

SIX PRX sjönk 1,6 procent i november, främst på grund av fortsatt oro för sämre konjunktur. Coeli Sverige steg 0,9 procent. En hög andel defensiva innehav höll emot bra när cykliska bolag tappade mark.

Billerudkorsnäs och Essity utvecklades bäst i november med uppgångar på 12,1 respektive 11,6 procent. Essity har framgångsrikt skurit kostnader och höjt priser i takt med att bolagets inköpskostnader stigit. Om priset på massa, som är bolagets största råvarukostnad, inte tar ytterligare ett steg uppåt bör vi se betydligt högre rörelsemarginal och vinst för Essity.

Den 1 november skrev Dagens Industri att ”flera aktörer förbereder bud på Billerud Korsnäs” och aktien steg kraftigt. Vi anser att Billerudkorsnäs värderas alldeles för lågt och att ett bud på bolaget är en naturlig konsekvens av det. Vår bedömning är att Billerudkorsnäs bör kunna generera ett fritt kassaflöde på över 2 miljarder kronor per år, vilket kan jämföras med dagens börsvärde på drygt 24 miljarder. Nu när bolaget inom kort lämnar en investeringstung period bakom sig är förutsättningarna att kraftigt förbättra kassaflödet bättre än någonsin. Andra defensiva innehav som gick bra var Atea (+7,9 procent)och Humana (+7,6 procent).

Bland de bolag som visade en negativ utveckling kan cykliska Volvo (-7,5 procent) nämnas där vi bland annat noterat en kraftig uppgång för avbokade lastbilar i Nordamerika. Den norska järnvägsunderhållaren NRC Group föll 8,8 procent i månaden. Rapporten för det tredje kvartalet var något under förväntan men sett till tillväxtmöjligheterna de kommande åren, tillsammans med den planerade fusionen med VR Track, ser framtiden ljus ut för bolaget. Vi är fortsatt positiva till aktien.

Även spelutvecklaren Stillfront sjönk med 5,5 procent. Efter att vi besökt bolagets största studio är vi dock stärkta i vår positiva syn. Bolaget har bra förutsättningar att växa både organiskt och via förvärv de kommande åren och därmed visa mycket bra vinsttillväxt.

Vi köpte Nordea i november. Värderingen, och särskilt direktavkastningen på närmare 9 procent, speglar väldigt lågt ställda förväntningar. Enbart utdelningen plus en blygsam vinsttillväxt summerar till en godkänd årsavkastning. Dessutom bör banken handlas till högre multiplar, men för att detta ska ske krävs sannolikt en bättre intäktstillväxt.

I november delades Hemfosa upp i samhällsfastigheter, som fortsätter att heta Hemfosa, och en opportunistisk del, Nyfosa, bestående av framförallt kontors- och lagerfastigheter runtom i Sverige. Vi har valt att sälja Hemfosa-aktierna och istället köpa mer i Nyfosa. Nyfosa kommer att vara transaktionsintensivt med målsättningen att växa resultat och fastighetsbestånd med 20 procent årligen, så Nyfosa är ett tillväxtcase. Dessutom anser vi att rabatten är alldeles för hög.

Vi fortsätter att se en risk för sämre efterfrågan framgent och att det leder till både lägre värderingsmultiplar och vinstprognoser. Värderingen av verkstadsbolagen har gått från uppenbart för hög till ett mellanläge som prisar in en viss konjunkturförsvagning. Det svåra nu är att avgöra hur kraftig den här försvagningen blir. Vi är på tårna och följer utvecklingen noggrant.

Coeli Sverige graf

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Sverige – R SEK 0,87% -1,58% 2,63% 19,01%
Jämförelseindex -1,56% 1,72% 17,18% 36,34%

 

Mattias Eriksson

förvaltare av Coeli Sverige

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. N/A
Riskgrad 5 av 7
PPM-nummer 351049
Jämförelseindex SIX PRX
Största innehav (%)
HOIST FINANCE 7,0%
KUNGSLEDEN 7,0%
ESSITY AKTIE- B 6,6%
Skandinaviska Enskilda
SKANDINAV.ENSK.BANKEN
6,6%
ATEA ASA 6,5%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.