Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Sverige november 2018

Per 30 november, 2018

SIX PRX sjönk 1,6 procent i november, främst på grund av fortsatt oro för sämre konjunktur. Coeli Sverige steg 0,9 procent. En hög andel defensiva innehav höll emot bra när cykliska bolag tappade mark.

Billerudkorsnäs och Essity utvecklades bäst i november med uppgångar på 12,1 respektive 11,6 procent. Essity har framgångsrikt skurit kostnader och höjt priser i takt med att bolagets inköpskostnader stigit. Om priset på massa, som är bolagets största råvarukostnad, inte tar ytterligare ett steg uppåt bör vi se betydligt högre rörelsemarginal och vinst för Essity.

Den 1 november skrev Dagens Industri att ”flera aktörer förbereder bud på Billerud Korsnäs” och aktien steg kraftigt. Vi anser att Billerudkorsnäs värderas alldeles för lågt och att ett bud på bolaget är en naturlig konsekvens av det. Vår bedömning är att Billerudkorsnäs bör kunna generera ett fritt kassaflöde på över 2 miljarder kronor per år, vilket kan jämföras med dagens börsvärde på drygt 24 miljarder. Nu när bolaget inom kort lämnar en investeringstung period bakom sig är förutsättningarna att kraftigt förbättra kassaflödet bättre än någonsin. Andra defensiva innehav som gick bra var Atea (+7,9 procent)och Humana (+7,6 procent).

Bland de bolag som visade en negativ utveckling kan cykliska Volvo (-7,5 procent) nämnas där vi bland annat noterat en kraftig uppgång för avbokade lastbilar i Nordamerika. Den norska järnvägsunderhållaren NRC Group föll 8,8 procent i månaden. Rapporten för det tredje kvartalet var något under förväntan men sett till tillväxtmöjligheterna de kommande åren, tillsammans med den planerade fusionen med VR Track, ser framtiden ljus ut för bolaget. Vi är fortsatt positiva till aktien.

Även spelutvecklaren Stillfront sjönk med 5,5 procent. Efter att vi besökt bolagets största studio är vi dock stärkta i vår positiva syn. Bolaget har bra förutsättningar att växa både organiskt och via förvärv de kommande åren och därmed visa mycket bra vinsttillväxt.

Vi köpte Nordea i november. Värderingen, och särskilt direktavkastningen på närmare 9 procent, speglar väldigt lågt ställda förväntningar. Enbart utdelningen plus en blygsam vinsttillväxt summerar till en godkänd årsavkastning. Dessutom bör banken handlas till högre multiplar, men för att detta ska ske krävs sannolikt en bättre intäktstillväxt.

I november delades Hemfosa upp i samhällsfastigheter, som fortsätter att heta Hemfosa, och en opportunistisk del, Nyfosa, bestående av framförallt kontors- och lagerfastigheter runtom i Sverige. Vi har valt att sälja Hemfosa-aktierna och istället köpa mer i Nyfosa. Nyfosa kommer att vara transaktionsintensivt med målsättningen att växa resultat och fastighetsbestånd med 20 procent årligen, så Nyfosa är ett tillväxtcase. Dessutom anser vi att rabatten är alldeles för hög.

Vi fortsätter att se en risk för sämre efterfrågan framgent och att det leder till både lägre värderingsmultiplar och vinstprognoser. Värderingen av verkstadsbolagen har gått från uppenbart för hög till ett mellanläge som prisar in en viss konjunkturförsvagning. Det svåra nu är att avgöra hur kraftig den här försvagningen blir. Vi är på tårna och följer utvecklingen noggrant.

Coeli Sverige graf

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Sverige – R SEK0,87%-1,58%2,63%19,01%
Jämförelseindex-1,56%1,72%17,18%36,34%

 

Mattias Eriksson

förvaltare av Coeli Sverige

Översikt
Startdatum2014-11-28
Förvaltningsavgift1,4 %
Prestationsbaserad avg.N/A
Riskgrad5 av 7
PPM-nummer351049
JämförelseindexSIX PRX
Största innehav (%)
HOIST FINANCE7,0%
KUNGSLEDEN7,0%
ESSITY AKTIE- B6,6%
Skandinaviska Enskilda
SKANDINAV.ENSK.BANKEN
6,6%
ATEA ASA6,5%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.