Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Svenska aktier augusti 2020

Svenska aktier är en diskretionär aktivt förvaltad portfölj bestående av svenska aktier med fokus på stora och medelstora bolag. Utgångspunkten är att genom fundamental analys identifiera rimligt värderade och välskötta bolag som över tiden har goda förutsättningar att utvecklas bättre än marknaden i stort. Portföljen kommer att ha få innehav, normalt 15-20 stycken, indelade i olika kategorier som exempelvis utdelning, kvalitet och case.

Positiv absolut och relativ avkastning

Portföljen steg 8,9 procent under augusti månad samtidigt som jämförelseindex, SIX PRX, steg 3,7 procent. Från årets början har portföljen stigit 10,1 procent medan index har gått upp 3,5 procent.

Stark börsutveckling

Marknadsklimatet under perioden var överlag positivt tack vare starka bolagsrapporter, bättre än väntade ekonomiska signaler, fortsatt centralbanksstöd och, inte minst, förhoppningen om ett covid-vaccin inom de närmaste månaderna.

Dometic, Elekta och Embracer gav störst positivt bidrag

Största positiva bidraget till portföljens utveckling under månaden kom från Dometic, Elekta och Embracer med kursuppgångar som för alla tre bolagen översteg 20 procent. Dometic tillverkar kylskåp, luftkonditioneringsanläggningar och belysningssystem för husbilar, husvagnar, båtar och fartyg. De viktigaste geografiska marknaderna är Amerika (50 procent av försäljningen), Europa och Mellanöstern (40 procent) och Asien (10 procent). Bolaget överträffade marknadens vinstförväntningar med råge under det andra kvartalet. När rapporten presenterades i mitten på juli blev den initiala kursreaktionen något av en besvikelse, men ordningen återställdes i augusti. En stark utomhustrend är sannolikt här för att stanna, bland annat tack vare hemester, och från både Tyskland och USA rapporterades stark efterfrågan för husbilar och båtar under sommarmånaderna. Detta i kombination med bolagets kostnadsfokus kommer sannolikt att driva Dometics vinst 2021. Elekta tillverkar hård- och mjukvarusystem som används vid behandling av cancersjukdomar. Deras senaste produkt, Unity, kombinerar strålning och magnetkameraundersökning vilket möjliggör en ny nivå av skräddarsydda cancer- och hjärtbehandlingar. Den geografiska försäljningsmixen fördelas på tre jämnstora områden – Europa, Amerika och Asien. Bolaget presenterade en mycket stark rapport i augusti som visade bättre än väntad försäljning och vinst trots att många sjukhus har haft fullt upp med att hantera coronapandemins följder. Det som också fick aktien att lyfta under månaden var Siemens Healthineers annonserade förvärv av Elektas amerikanska konkurrent Varian. Budet visar att det finns aktörer som ser stora värden i strålterapi och det aktualiserar spekulationen om att nederländska Philips ska göra comeback i branschen genom att köpa Elekta. Även GE Healthcare och EQT har nämnts som tänkbara köpare av Elektas verksamhet. Embracer producerar dataspel (gaming) för datorer och konsoler och har varit börsnoterat sedan hösten 2016. Verksamheten har vuxit starkt under senare år, både organiskt och genom förvärv, och antalet anställda uppgår nu till över 3000 personer. Bolaget har flera spelutvecklingsteam i Sverige, men är även representerade i övriga Europa och i USA. Embracer lyckades återigen överträffa högt ställda förväntningar när det första kvartalet (april-juni) presenterades i augusti. I samband med rapporten offentliggjordes inte mindre än åtta förvärv varav tre av betydande storlek. Det intressanta i sammanhanget var att flertalet säljande företag föredrog att få betalt i Embraceraktier istället för kontanter så bolaget har kvar en betydande kassa att använda för framtida förvärv. Kommande spellanseringar och ytterligare möjlig förvärvsaktivitet har lett till kraftigt höjda försäljnings- och vinstprognoser bland mäklarhusens analytiker.

Hufvudstaden, Swedish Match och AstraZeneca gav störst negativt bidrag

Största negativa bidraget till portföljens utveckling kom från Hufvudstaden, Swedish Match och AstraZeneca som samtliga noterade måttliga kursnedgångar trots en stigande marknad. Under en månad med höjd riskvilja på börsen var det förståeligt att defensiva aktier som Swedish Match och AstraZeneca underpresterade, speciellt som de har haft en stark utveckling tidigare under året. Fastighetsbolaget Hufvudstaden rapporterade huvudsakligen i linje med förväntningarna när det andra kvartalet presenterades i augusti. Coronapandemin har påverkat centralt belägna fastigheter i Stockholm och Göteborg och resultatet belastades av de hyresrabatter bolaget fått lämna i det andra kvartalet. Vi räknar med en gradvis förbättring när det gäller både hyresutvecklingen och fastighetsvärden, men osäkerheten är hög. Vår bedömning, att bolagets stabila finansiella ställning och den stora substansrabatten skulle leda till förnyat köpintresse i aktien, har hittills inte varit korrekt. Aktieåterköp skulle vara en möjlig positiv katalysator, vilket veterligen endast har gjorts en gång tidigare. Vi behåller tillsvidare positionen i portföljen, men om inte läget snart normaliseras får det beslutet sannolikt omprövas.

Portföljförändringar

Som vi tidigare berättat såldes Essity i början på sommaren och istället tog vi in Stora Enso i portföljen. Det bytet har fått genomslag i portföljutvecklingen i augusti i och med att cykliska aktier hamnat mer i fokus tack vara starkare ekonomiska konjunktursignaler. Vi har tagit en mindre position i satellitbolaget Ovzon under augusti månad. Ovzon har ett konkurrenskraftigt erbjudande både vad gäller bandbredd och mobilitet vilket kommer att stärkas ytterligare när bolagets egenägda satellit tas i bruk under kommande år.  Vi kommer dessutom att komplettera portföljen med ytterligare en mindre position framöver. Det ger oss möjlighet att placera i mindre bolag eller att göra investeringar med kortare placeringshorisont än normalt. Syftet är att höja portföljens långsiktiga avkastningspotential utan att göra avkall på riskspridning eller god balans mellan portföljens tre stabila hörnpelare det vill säga kategorierna utdelning, kvalitet och case.

Arne Lundberg

Förvaltare

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.