Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Sverige februari 2019

Februari var ytterligare en mycket bra månad för Stockholmsbörsen. SIXPRX steg 4 procent och Coeli Sverige var upp 3,7 procent. Vi hade sex innehav som steg mer än 10 procent: Lindab (19,4 procent), Stillfront (18,7 procent), Nordic Waterproofing (15,9 procent), Thule (13,1 procent), Alimak (12,8 procent) och Husqvarna (10,6 procent). De bokslutskommunikéer som ovanstående bolag presenterade hjälpte till att lyfta aktiekurserna.

Det var två innehav som tyngde performance:  Attendo och Elekta. Attendo har påverkats negativt av en pågående vårdskandal i Finland samtidigt som bokslutskommunikén, som presenterades den 14 februari, var klart under förväntan. Aktien sjönk 8,9 procent under månaden. Framförallt hade vi räknat med en snabbare förbättring av rörelsemarginalen framgent jämfört med vad bolaget kommunicerade i samband med rapporten. Vi anser dock även fortsatt att Attendo har fördelaktiga tillväxtförutsättningar under många år framöver och har därför en positiv syn på aktien. Andelen äldre ökar och det privata alternativet kommer sannolikt att växa sin andel av marknaden. Med den informationen vi har idag känner vi oss trygga med att Attendo tar väl hand om både kunder och anställda. Även Elekta kom med en rapportbesvikelse och sjönk 9,1 procent i februari. Även här behåller vi vår positiva syn på aktien till följd av väldigt bra långsiktiga tillväxtförutsättningar. Bolaget ligger i framkant teknologiskt och även om rörelsemarginalen var en besvikelse i kvartalet ser vi bra förutsättningar för en förbättrad marginal de kommande kvartalen och åren.

Bland de större bolagen på Stockholmsbörsen fortsatte verkstadsbolagen generellt att gå relativt bra. Bankerna pressades efter att Sveriges Television presenterat uppgifter om att Swedbank kan ha använts för omfattande penningtvätt i Baltikum.

Securitas är ett nytt innehav. Bolaget håller på att förändra säkerhetsbranschen genom ett betydligt högre teknikinnehåll i tjänsterna, alltså mindre bemanning och mer säkerhetslösningar. Det här lyfter lönsamheten. Dessutom har sektorn solida, strukturella tillväxtförutsättningar i grunden. Vinsttillväxten tror vi därför blir cirka 10 procent per år de kommande tre åren. När aktien tappade kraftigt i samband med bokslutskommunikén passade vi på att köpa. I takt med att bolaget levererar fortsatt bra organisk tillväxt kombinerat med en förbättrad rörelsemarginal ser vi bra förutsättningar för att kursen ska återhämta sig till 160-165 kronor.

Vi avyttrade två innehav i februari: Lindab och NCC. Lindab har goda möjligheter att utvecklas till ett betydligt bättre bolag de kommande åren, inte minst tack vare den nya ledningen i bolaget. Det kommer att ta tid och är ingen enkel uppgift. Vi anser att värderingen är rättvis i dagsläget – förväntningarna har gått från för låga till rimliga – och har tagit hem vinsten.

I fallet NCC är vi bekymrade över den svaga balansräkningen och de återkommande nedskrivningarna. Balansräkningen är förvisso hanterbar men soliditeten är låg, för låg för vår smak. Innan vd Tomas Carlsson tillträdde hade omfattande belopp redan skrivits ned, och vi hade en förhoppning om att det inte skulle bli så mycket värre än så. Nedskrivningarna har dock fortsatt, vilket vi tolkar som att det är en strukturellt svår bransch att verka i. Vi har valt att öka i andra innehav istället, som vi anser har lägre risk.

Portföljen är i det närmaste optimal med en bra mix av bolag, alla med sina specifika drivkrafter. Värderingen av verkstadssektorn generellt sticker ut och speglar högt ställda förväntningar, anser vi.

Coeli Sverige graf

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Sverige – R SEK 3,72% 10,80% 15,68% 20,59%
Jämförelseindex 3,98% 11,96% 35,57% 43,44%

 

Mattias Eriksson

Förvaltare av Coeli Sverige

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. N/A
Riskgrad 5 av 7
PPM-nummer 351049
Jämförelseindex SIX PRX
Största innehav (%)
BILLERUDKORSNAS AB 7,4%
ATEA ASA 7,1%
NORDEA BANK ABP 7,0%
SKANDINAV.ENSK.BANKEN A 5,8%
NORDIC WATERPROOFING 4,7%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.