Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Sverige februari 2019

Februari var ytterligare en mycket bra månad för Stockholmsbörsen. SIXPRX steg 4 procent och Coeli Sverige var upp 3,7 procent. Vi hade sex innehav som steg mer än 10 procent: Lindab (19,4 procent), Stillfront (18,7 procent), Nordic Waterproofing (15,9 procent), Thule (13,1 procent), Alimak (12,8 procent) och Husqvarna (10,6 procent). De bokslutskommunikéer som ovanstående bolag presenterade hjälpte till att lyfta aktiekurserna.

Det var två innehav som tyngde performance:  Attendo och Elekta. Attendo har påverkats negativt av en pågående vårdskandal i Finland samtidigt som bokslutskommunikén, som presenterades den 14 februari, var klart under förväntan. Aktien sjönk 8,9 procent under månaden. Framförallt hade vi räknat med en snabbare förbättring av rörelsemarginalen framgent jämfört med vad bolaget kommunicerade i samband med rapporten. Vi anser dock även fortsatt att Attendo har fördelaktiga tillväxtförutsättningar under många år framöver och har därför en positiv syn på aktien. Andelen äldre ökar och det privata alternativet kommer sannolikt att växa sin andel av marknaden. Med den informationen vi har idag känner vi oss trygga med att Attendo tar väl hand om både kunder och anställda. Även Elekta kom med en rapportbesvikelse och sjönk 9,1 procent i februari. Även här behåller vi vår positiva syn på aktien till följd av väldigt bra långsiktiga tillväxtförutsättningar. Bolaget ligger i framkant teknologiskt och även om rörelsemarginalen var en besvikelse i kvartalet ser vi bra förutsättningar för en förbättrad marginal de kommande kvartalen och åren.

Bland de större bolagen på Stockholmsbörsen fortsatte verkstadsbolagen generellt att gå relativt bra. Bankerna pressades efter att Sveriges Television presenterat uppgifter om att Swedbank kan ha använts för omfattande penningtvätt i Baltikum.

Securitas är ett nytt innehav. Bolaget håller på att förändra säkerhetsbranschen genom ett betydligt högre teknikinnehåll i tjänsterna, alltså mindre bemanning och mer säkerhetslösningar. Det här lyfter lönsamheten. Dessutom har sektorn solida, strukturella tillväxtförutsättningar i grunden. Vinsttillväxten tror vi därför blir cirka 10 procent per år de kommande tre åren. När aktien tappade kraftigt i samband med bokslutskommunikén passade vi på att köpa. I takt med att bolaget levererar fortsatt bra organisk tillväxt kombinerat med en förbättrad rörelsemarginal ser vi bra förutsättningar för att kursen ska återhämta sig till 160-165 kronor.

Vi avyttrade två innehav i februari: Lindab och NCC. Lindab har goda möjligheter att utvecklas till ett betydligt bättre bolag de kommande åren, inte minst tack vare den nya ledningen i bolaget. Det kommer att ta tid och är ingen enkel uppgift. Vi anser att värderingen är rättvis i dagsläget – förväntningarna har gått från för låga till rimliga – och har tagit hem vinsten.

I fallet NCC är vi bekymrade över den svaga balansräkningen och de återkommande nedskrivningarna. Balansräkningen är förvisso hanterbar men soliditeten är låg, för låg för vår smak. Innan vd Tomas Carlsson tillträdde hade omfattande belopp redan skrivits ned, och vi hade en förhoppning om att det inte skulle bli så mycket värre än så. Nedskrivningarna har dock fortsatt, vilket vi tolkar som att det är en strukturellt svår bransch att verka i. Vi har valt att öka i andra innehav istället, som vi anser har lägre risk.

Portföljen är i det närmaste optimal med en bra mix av bolag, alla med sina specifika drivkrafter. Värderingen av verkstadssektorn generellt sticker ut och speglar högt ställda förväntningar, anser vi.

Coeli Sverige graf

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Sverige – R SEK3,72%10,80%15,68%20,59%
Jämförelseindex3,98%11,96%35,57%43,44%

 

Mattias Eriksson

Förvaltare av Coeli Sverige

Översikt
Startdatum2014-11-28
Förvaltningsavgift1,4 %
Prestationsbaserad avg.N/A
Riskgrad5 av 7
PPM-nummer351049
JämförelseindexSIX PRX
Största innehav (%)
BILLERUDKORSNAS AB7,4%
ATEA ASA7,1%
NORDEA BANK ABP7,0%
SKANDINAV.ENSK.BANKEN A5,8%
NORDIC WATERPROOFING4,7%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Namik Immelbäck

Namik Immelbäck

Kapitalförvaltare Coeli Altrua Macro

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • 12 års erfarenhet av globala makroinvesteringar
 • BSc London School of Economics, MSc Bocconi

Namik Immelbäck är ansvarig förvaltare av Coeli Altrua Macro. Han har de senaste 12 åren arbetat som makroekonom, investeringsstrateg och portföljförvaltare på välrenommerade makrohedgefonder som Comac Capital, Tudor och Millennium i London och New York.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Larsson Vahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.