Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Sverige januari 2019

Januari var en mycket bra månad för Stockholmsbörsen. SIXPRX steg 7,7 procent och Coeli Sverige var upp 6,8 procent. Endast sju av våra 21 innehav gick sämre än index. Det var framför allt Attendo och NRC Group som tyngde utvecklingen. Samtidigt hade vi fem innehav som steg med över 14 procent: Essity (15,0 procent), Elekta (14,8 procent), Lindab (14,7 procent), Nyfosa (14,4 procent ) och Sandvik (14,2).

Bland de större bolagen på Stockholmsbörsen var det framförallt verkstadsbolagen som gick bra i januari. Exempelvis steg Atlas Copco med 11,9 procent, Volvo med 12,1 procent, Sandvik med 14,2 procent och SKF med 12,9 procent. Bland bankerna var det mer blandat med våra innehav Nordea och SEB som båda steg drygt 10 procent samtidigt som Handelsbanken var oförändrad och Swedbank var upp relativt modesta 3,7 procent. SEB kom med en bra rapport i slutet av månaden och steg 5 procent på rapportdagen. Banken utvecklas stabilt och avkastningen på eget kapital var goda 13,4 procent förra året.

Efter en svag december-månad svängde börsen tvärt i januari. Främst på besked om att den amerikanska centralbanken, efter börsturbulensen i slutet av förra året, ändrat tonläge kring fortsatta räntehöjningar samt att investerare oroade sig mindre för en sämre konjunktur. I och med att både ledande indikatorer och makrodata över faktisk utveckling försämras har vi en fortsatt avvaktande syn på cykliska bolag generellt och vi har svårt att se logiken i den kraftiga börsuppgång som inlett året. Vi ser istället bolagsspecifika drivkrafter som skäl till varför vi äger de bolag vi gör och bedömer att konjunkturen sannolikt försvagas under åtminstone årets första halva.

Volvo sticker verkligen ut som exceptionellt lågt värderat relativt sektorkollegorna, trots till stor del samma underliggande drivkrafter. Vi anser att förväntningarna på Volvo är för lågt ställda och att bolaget bör kunna visa en bra vinstutveckling över tid. Dessutom ger den starka balansräkningen trygghet.

Sandvik är ett nytt innehav. Bolaget har förändrats i positiv riktning de senaste åren och vi är inte särskilt oroade över en sämre konjunktur – en sådan utveckling kommer bolaget hantera väl, bedömer vi, och är delvis diskonterat i dagens aktiekurs. Istället ser vi bra långsiktiga förutsättningar att förbättra bolaget i allmänhet och kassaflödet i synnerhet. De strukturella förändringarna är inte uttömda utan det finns fler positiva åtgärder att genomföra. Vi ser Sandvik som underskattat i en sektor där förväntningarna på bolagen spretar rejält.

Essity har på ett mycket imponerande sätt höjt priser och skurit kostnader de senaste kvartalen då bolagets inköpskostnader ökat kraftigt. Nu när massapriset stabiliserats bör vinsttillväxten bli 15–20 procent per år de kommande två åren, bedömer vi. Utvecklingen i det fjärde kvartalet var klart bättre än väntat och aktien steg 9 procent på rapportdagen och 15 procent i januari. Vi ser fortsatt potential i aktien och anser att Essity är en av de bästa tillgångarna som finns på Stockholmsbörsen.

Det var två innehav som tyngde utvecklingen: Attendo och NRC Group. Attendo fick en släng av sleven när en vårdskandal uppdagades i Finland. Aktien föll 11,7 procent i januari. Det är en branschkollega till Attendo (som heter Esperi) som misskötts sig grovt och bolagets vd har tvingats avgå. Under 2016–2018 har 16 tillsynsbeslut fattats där finska myndigheter vill se förbättringar av Attendo. De 16 fallen ska sättas i relation till de närmare 12 000 vårdplatser som Attendo har i Finland. Med den information vi har idag känner vi oss trygga med att Attendo tar väl hand om både kunder och anställda och vi har en fortsatt positiv syn på aktien.

Vi är fortsatt positiva även till NRC Group som sjönk 6,1 procent i januari. NRC är störst i Norden på järnvägsunderhåll och även om den svenska marknaden varit avvaktande i väntan på en ny regering är de långsiktiga förutsättningarna i Norden väldigt gynnsamma.

Coeli Sverige graf

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Sverige – R SEK 6,82% 6,82% 12,03% 16,26%
Jämförelseindex 7,68% 7,68% 33,04% 37,95%

 

Mattias Eriksson

Förvaltare av Coeli Sverige

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. N/A
Riskgrad 5 av 7
PPM-nummer 351049
Jämförelseindex SIX PRX
Största innehav (%)
ESSITY AKTIE- B 8,4%
ATEA ASA 7,1%
SKANDINAV.ENSK.BANKEN A 6,9%
NORDEA BANK ABP 6,9%
BILLERUDKORSNAS AB 6,3%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.