Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Sverige januari 2019

Januari var en mycket bra månad för Stockholmsbörsen. SIXPRX steg 7,7 procent och Coeli Sverige var upp 6,8 procent. Endast sju av våra 21 innehav gick sämre än index. Det var framför allt Attendo och NRC Group som tyngde utvecklingen. Samtidigt hade vi fem innehav som steg med över 14 procent: Essity (15,0 procent), Elekta (14,8 procent), Lindab (14,7 procent), Nyfosa (14,4 procent ) och Sandvik (14,2).

Bland de större bolagen på Stockholmsbörsen var det framförallt verkstadsbolagen som gick bra i januari. Exempelvis steg Atlas Copco med 11,9 procent, Volvo med 12,1 procent, Sandvik med 14,2 procent och SKF med 12,9 procent. Bland bankerna var det mer blandat med våra innehav Nordea och SEB som båda steg drygt 10 procent samtidigt som Handelsbanken var oförändrad och Swedbank var upp relativt modesta 3,7 procent. SEB kom med en bra rapport i slutet av månaden och steg 5 procent på rapportdagen. Banken utvecklas stabilt och avkastningen på eget kapital var goda 13,4 procent förra året.

Efter en svag december-månad svängde börsen tvärt i januari. Främst på besked om att den amerikanska centralbanken, efter börsturbulensen i slutet av förra året, ändrat tonläge kring fortsatta räntehöjningar samt att investerare oroade sig mindre för en sämre konjunktur. I och med att både ledande indikatorer och makrodata över faktisk utveckling försämras har vi en fortsatt avvaktande syn på cykliska bolag generellt och vi har svårt att se logiken i den kraftiga börsuppgång som inlett året. Vi ser istället bolagsspecifika drivkrafter som skäl till varför vi äger de bolag vi gör och bedömer att konjunkturen sannolikt försvagas under åtminstone årets första halva.

Volvo sticker verkligen ut som exceptionellt lågt värderat relativt sektorkollegorna, trots till stor del samma underliggande drivkrafter. Vi anser att förväntningarna på Volvo är för lågt ställda och att bolaget bör kunna visa en bra vinstutveckling över tid. Dessutom ger den starka balansräkningen trygghet.

Sandvik är ett nytt innehav. Bolaget har förändrats i positiv riktning de senaste åren och vi är inte särskilt oroade över en sämre konjunktur – en sådan utveckling kommer bolaget hantera väl, bedömer vi, och är delvis diskonterat i dagens aktiekurs. Istället ser vi bra långsiktiga förutsättningar att förbättra bolaget i allmänhet och kassaflödet i synnerhet. De strukturella förändringarna är inte uttömda utan det finns fler positiva åtgärder att genomföra. Vi ser Sandvik som underskattat i en sektor där förväntningarna på bolagen spretar rejält.

Essity har på ett mycket imponerande sätt höjt priser och skurit kostnader de senaste kvartalen då bolagets inköpskostnader ökat kraftigt. Nu när massapriset stabiliserats bör vinsttillväxten bli 15–20 procent per år de kommande två åren, bedömer vi. Utvecklingen i det fjärde kvartalet var klart bättre än väntat och aktien steg 9 procent på rapportdagen och 15 procent i januari. Vi ser fortsatt potential i aktien och anser att Essity är en av de bästa tillgångarna som finns på Stockholmsbörsen.

Det var två innehav som tyngde utvecklingen: Attendo och NRC Group. Attendo fick en släng av sleven när en vårdskandal uppdagades i Finland. Aktien föll 11,7 procent i januari. Det är en branschkollega till Attendo (som heter Esperi) som misskötts sig grovt och bolagets vd har tvingats avgå. Under 2016–2018 har 16 tillsynsbeslut fattats där finska myndigheter vill se förbättringar av Attendo. De 16 fallen ska sättas i relation till de närmare 12 000 vårdplatser som Attendo har i Finland. Med den information vi har idag känner vi oss trygga med att Attendo tar väl hand om både kunder och anställda och vi har en fortsatt positiv syn på aktien.

Vi är fortsatt positiva även till NRC Group som sjönk 6,1 procent i januari. NRC är störst i Norden på järnvägsunderhåll och även om den svenska marknaden varit avvaktande i väntan på en ny regering är de långsiktiga förutsättningarna i Norden väldigt gynnsamma.

Coeli Sverige graf

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Sverige – R SEK6,82%6,82%12,03%16,26%
Jämförelseindex7,68%7,68%33,04%37,95%

 

Mattias Eriksson

Förvaltare av Coeli Sverige

Översikt
Startdatum2014-11-28
Förvaltningsavgift1,4 %
Prestationsbaserad avg.N/A
Riskgrad5 av 7
PPM-nummer351049
JämförelseindexSIX PRX
Största innehav (%)
ESSITY AKTIE- B8,4%
ATEA ASA7,1%
SKANDINAV.ENSK.BANKEN A6,9%
NORDEA BANK ABP6,9%
BILLERUDKORSNAS AB6,3%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Dr. Stefan Åsbrink

Kapitalförvaltare Coeli Multi Asset Fund

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 år i branschen
 • Dr i Ekonometri från Handelshögskolan i Stockholm
 • Lic i Nationalekonomi från Uppsala Universitet
 • Civilekonom i Finansiell Ekonomi från Uppsala Universitet

Dr. Stefan Åsbrink, är ansvarig portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Multi Asset.  Stefan har mer än 20 års erfarenhet som senior portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef/CIO. Tidigare har han arbetat på bland annat SEB, Skandia och DNB. Stefan har förvaltat ett brett spektrum av fonder såsom StatArb, Systematic Equity Long/Short, Systematic Global Macro samt olika typer av options/derivatfonder. Stefan har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har forskat inom områdena dynamisk makroanalys, options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Ett antal av Stefans vetenskapliga artiklar har publicerats i akademiska tidskrifter.