Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Sverige mars 2019

Stockholmsbörsen (SIXPRX) steg 1,1 procent i mars och Coeli Sverige sjönk 1,1 procent. Det var mycket fokus på bankerna i och med de penningtvättsproblem i Swedbank som uppmärksammades i Uppdrag granskning i februari. Alla storbanker utvecklades väldigt svagt i mars månad. Swedbank-aktien har rasat 38 procent, inklusive utdelningen, sedan granskningen av Sveriges Television blev offentlig.

Även många konjunkturkänsliga bolag slutade månaden på minus, till exempel SSAB, ABB, Sandvik och SKF.

Attendo föll 25 procent. Bolaget har initierat ett handlingsprogram i Finland för att förbättra kvalitet och kundnöjdhet. Det har sedan i början av året varit en intensiv debatt i Finland kring äldrevården i landet efter att stora brister upptäckts, framför allt hos en konkurrent till Attendo.

Även fordonsunderleverantörerna Veoneer och Autoliv tappade stort, 23 respektive 10 procent, efter nya vinstvarningar från branschkollegor i Europa.

Vinnare bland de större bolagen blev framför allt H&M, efter att rapporten för det första kvartalet tagits emot väldigt positivt av aktiemarknaden. Siffrorna i sig för det första kvartalet var inte så dåliga som befarat samtidigt som ledningen indikerade att investeringsnivån, främst gällande logistik och online, kan sjunka något framgent. Aktien steg 11 procent i mars.

Även fastighetssektorn gick bra, antagligen i spåren av de lägre räntorna. Kungsleden och Nyfosa, som exempel, steg 7 respektive 4 procent.

Innehav i Coeli Sverige som gick starkt i mars, förutom ovan nämnda fastighetsbolag, var till exempel Stillfront och Elekta som steg med 31 respektive 9 procent.

Coeli SICAV I – Sweden Fund (Coeli Sverige) är under avveckling och likviderades den 28 mars. Som följd kommer fonden sälja av alla sina tillgångar och utbetala medlen till sina andelsägare. Utbetalning kommer att ske några dagar efter likvidationen.

Mattias Eriksson

Förvaltare av Coeli Sverige

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. N/A
Riskgrad 5 av 7
PPM-nummer 351049
Jämförelseindex SIX PRX

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.