Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentarer

Läs månadens förvaltarkommentar om hur den aktivt förvaltade blandfonden Coeli Total har presterat under månaden. I förvaltarkommentaren kan du läsa om hur Coeli Total har presterat under månaden som gått, fondförvaltarens egna reflektioner kring prestationen och framtidsutsikter, och hur det rådande marknadsklimatet och aktuella världshändelser har påverkat portföljförvaltningen. I förvaltarkommentaren finns även grafer över fondens utveckling och allokering, samt sammanställning över vilka innehav som gått mer eller mindre bra.

Månadsuppdatering november 2020

...
Läs mer

Månadsuppdatering oktober 2020

...
Läs mer

Månadsuppdatering september 2020

...
Läs mer

Månadsuppdatering augusti 2020

...
Läs mer

Månadsuppdatering juli 2020

...
Läs mer

Månadsuppdatering juni 2020

...
Läs mer

Månadsuppdatering maj 2020

...
Läs mer

Månadsuppdatering april 2020

...
Läs mer

Månadsuppdatering mars 2020

...
Läs mer

Månadsuppdatering februari 2020

Samtliga portföljer steg i värde under månaden. Dessutom steg samtliga underliggande investeringar steg i värde under månaden. Mest steg den taktiska allokeringen mot amerikanska aktier (Aktievikt Plus), mindre och medelstora bolag i tillväxtmarknadsländerna via JP Morgan samt svenska aktier. Även hedgefonderna och räntefonderna utvecklades väl.
Läs mer

Förvaltarkommentar Coeli Total januari 2020

...
Läs mer

Förvaltarkommentar Coeli Total december 2019

...
Läs mer
1 2
Hem Våra fonder Coeli Total Förvaltarkommentarer