Fastighetsfonder

Stärker din investeringsportfölj

Investering i fastigheter är för många endast en dröm då det kräver både mycket kapital och mycket kunskap om fastighetsmarknaden. Genom våra fastighetsfonder gör vi den drömmen möjlig för investerare som inte klarar att bemästra dessa barriärer på egen hand.

Vårt fastighetserbjudande är även utmärkt för dig som vill ha en mer diversifierad portfölj och som söker alternativ som inte påverkas av samma faktorer som till exempel aktiemarknaderna gör. Utvecklingen i Coelis fastighetsfonder påverkas istället av befolkningstillväxt och urbanisering mot stora och medelstora städer.

Våra fastighetsfonder

Coeli Fastighet I AB

Coeli Fastighet II AB

Vill du veta mer?

Vi hoppas vi gjort dig ordentligt nyfiken på våra fastighetsfonder. Har du frågor eller bara vill bli kontaktad för att få veta mer, fyll i och skicka in formuläret här nedanför.

Hem Våra fonder Fastighetsfonder ny