Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentarer

Läs förvaltarkommentarerna från Coeli Real Estate. Förvaltarkommentaren kommer ut kvartalsvis och där kan du läsa om hur det gått för fastigheterna, fondförvaltarens egna reflektioner kring prestationen samt framtidsutsikter. Coeli Real Estate är en fastighetsfond som investerar i utvecklingsprojekt på den svenska fastighetsmarknaden.

Förvaltarkommentar Coeli Fastighet I AB kvartal 2, 2019

Under sommaren 2018 avslutade vi kapitalresningen till Coeli Fastighet I AB, totalt togs 276 miljoner kronor in. Vi är i slutskedet av investeringsprocessen och fastighetsvärdet kommer att uppgå till cirka 600 – 650 mkr (inklusive belåning) då vi är fullinvesterade.
Läs mer

Förvaltarkommentar Coeli Real Estate Fund I AB kvartal 1, 2019

Under sommaren avslutade vi kapitalresningen till Coeli Real Estate Fund I AB och totalt togs 276 mkr in. Vi är väldigt nöjda med resultatet eftersom det möjliggör att fondens fastighetsvärde...
Läs mer

Förvaltarkommentar Coeli Real Estate Fund I AB kvartal 4, 2018

Under sommaren avslutade vi kapitalresningen till Coeli Real Estate Fund I AB och totalt togs 276 mkr in. Vi är väldigt nöjda med resultatet eftersom det möjliggör att fondens fastighetsvärde...
Läs mer
Hem Våra fonder Fastighetsfonder Förvaltarkommentarer