Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Absolute European Equity

Europeisk hedgefond med fokus på midcaps

Coeli Absolute European Equity är en europeisk hedgefond med en lång/kort strategi. Fokus på investeringarna är midcaps, det vill säga något mindre bolag, där det finns förmåga att skapa värde åt ägarna, där priset är betydligt lägre än vad vi tycker det är värt och där styrelse och ledning är fokuserade på aktieägarvärde. Fonden har en koncentrerad portfölj utifrån ”stock picking”, med färre och större innehav och där urvalet bestäms utifrån fundamental analys.

Fondfakta

Startdatum

2017-12-20

Förvaltare

Mikael Petersson

Inriktning

Fundamentalt driven europeisk hedgefond

Min. insättning

(R SEK) = Ingen

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 1,5% per år + 20% prestationsbaserad avgift (OMRX T-Bill)

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Nej

Swing factor

Ingen
Hem Våra fonder Hedgefonder Coeli Absolute European Equity