Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Energy Transition

Marknadsneutral energifond med fokus på energiomställningen

Coeli Energy Transition är en marknadsneutral energifond som ämnar att generera hög riskjusterad avkastning som är okorrelerad till både marknaden och råvaruprisförändringar. Strategin ämnar dra nytta av den ökade volatiliteten och spridningen i energisektorn som förnybar energi och den aktiva klimatdebatten mot fossil industri har skapat. Fonden har ett åtagande att alltid vara negativt exponerad mot fossil industri.

Fonden investerar, lång som kort, i energiaktier samt företag i andra sektorer som kan påverkas av den pågående energiomställningen från fossilt till förnybart. Investeringarna sker globalt, huvudsakligen i Nordamerika och Europa. Fondens analysprocess bygger på en marknadsanalys av utbud och efterfrågan i sub-sektorerna. Analysen kompletteras med djupgående bolagsanalyser för att identifiera vinnare och förlorare i de många sub-sektorerna inom energisektorn. Portföljen består generellt av 60–80 individuella aktier uppdelade på investeringsteman och pair-trades. Strategin är marknadsneutral med en förväntad nettoexponering på +/-10%.

Grafplaceholder

Fondfakta

Startdatum

2019-08-16

Förvaltare

Vidar Kalvoy och Joel Etzler

Inriktning

Energifond

Min. insättning

(R SEK) = ingen

Förvaltningsarvode

(R SEK) = Upp till 1,5 % per år + 20% prestationsbaserad avgift

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja

Swing factor

Ingen
Hem Våra fonder Hedgefonder Coeli Energy Transition