Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

IKC Fastighetsfond A

Aktiefond med svenskt fokus

För dig som vill placera i bygg- och fastighetssektorn och har en långsiktig placeringshorisont passar denna aktivt förvaltade aktiefond.

Sveriges befolkning växer, inflyttningen till storstäderna ökar och behovet av bostäder lär inte minska. Fonden investerar i ett noggrant urval av bygg- och fastighetsbolag samt hotellverksamheter. Fördelningen mellan de olika bolagen och delbranscherna görs bland annat utifrån en konjunkturprognos. Av fondens tillgångar kan 30 procent placeras utomlands men minst 70 procent av fondens innehav utgörs av svenska aktier.

Fonden är tillgänglig för köp hos:
Aktieinvest, Alpcot, Avanza, Fondmarknaden.se, Garantum FK, Futur Pension, LF Bank, MFEX (Fondab), Movestic, Nordnet, Nord Fondkommission, Skandiabanken, SPP, United Securities, Söderberg & Partners, SAVR.

Observera att Coeli Asset Management AB tog över som fondbolag från IKC Fonder AB den 1 oktober 2020.

Namn Kurs 1 dag 1 månad i år Kursdatum
IKC Fastighetsfond A (SEK) 180.82 0.21 % -1.90 % -14.02 % 2023-09-25

Förvaltare

Niklas Hultqvist

Förvaltare

 

Hem Våra fonder IKC Fastighetsfond A