Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

IKC Strategifond A

Blandfond med viktning mot nordiska räntebärande instrument

Fonden är en blandfond som huvudsakligen investerar i penningmarknadsinstrument och obligationer samt fondandelar med motsvarande karaktär.

Fonden har en viktning mot nordiska räntebärande instrument. Med nordiska räntebärande instrument menas instrument utgivna av en låntagare med säte i ett nordiskt land eller räntebärande instrument utgivna i nordisk valuta. Sammanlagt investerar fonden minst 35 % av Fondens medel i dessa typer av räntebärande instrument. Andelen aktierelaterade finansiella instrument får utgöra maximalt 50 % av Fondens värde.

Fonden har möjlighet att variera risknivån beroende på utsikterna för de tillgångsslag som Fonden investerar i.

Observera att Coeli Asset Management AB tog över som fondbolag från IKC Fonder AB den 1 oktober 2020.

Namn Kurs 1 dag 1 månad i år Kursdatum
IKC Strategifond A (SEK) 142.22 -0.27 % 0.04 % 2.44 % 2023-09-26

Förvaltare

Lars Bredenberg

Förvaltare

 

Hem Våra fonder IKC Strategifond A