Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

IKC Strategifond

För dig som vill ha både aktier och räntor

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna, med fokus på den Nordiska marknaden. Fonden måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent.

Utgångsläget i en normal marknad är:
– Ca 70% räntepapper, ca 30% aktier.
– Ca 70% Norden, ca 30% globalt.

Räntedelen bygger främst på kreditrisk där man lånar ut pengar till företag, primärt i form av företagsobligationer. Fonden kompletteras med stabila och konjunkturokänsliga aktier, gärna med hög direktavkastning.

Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Observera att Coeli Asset Management AB tog över som fondbolag från IKC Fonder AB den 1 oktober 2020.

Namn Kurs 1 dag 1 månad i år Kursdatum
IKC Strategifond (SEK) 137.81 0.20 % -4.45 % -8.98 % 2022-07-01

Fondfakta

Startdatum

2013-06-05

Förvaltare

Lars Bredenberg
Niklas Hultqvist

ISIN-kod

SE0004951432

Kursnotering

Dagligen

In-/utträdesavgift

Ingen

Förvaltningsavgift

1,10 %

Noteringsvaluta

SEK

Förvaltare

Lars Bredenberg

Förvaltare

 

Niklas Hultqvist

Förvaltare

 

Hem Våra fonder IKC Strategifond