Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

IKC Tre Euro

IKC Tre Euro

Fonden är en fondandelsfond som främst placerar i fondandelar samt i överlåtbara värdepapper på den
globala aktiemarknaden samt den svenska aktie- och räntemarknaden.

Normalt sett ska fondförmögenheten fördelas på olika marknader enligt följande uppdelning:
– 40 procent på svensk aktiemarknad;
– 50 procent på utländska aktiemarknader;
– 10 procent på svensk räntemarknad;

Allokeringen får avvika med +/- 20 procentenheter på svensk aktiemarknad respektive utländska aktiemarknader.
Placeringar på svensk räntemarknad får avvika med -10 till +40 procentenheter.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Fonden är tillgänglig för köp hos:
Skandiabanken, Skandia Liv, United Securities.

Observera att Coeli Asset Management AB tog över som fondbolag från IKC Fonder AB den 1 oktober 2020.

Namn Kurs 1 dag 1 månad i år Kursdatum
IKC Tre Euro (SEK) 188.71 1.70 % -6.94 % -7.83 % 2022-01-26

Fondfakta

Startdatum

2016-06-17

Förvaltare

Lars Bredenberg
Niklas Hultqvist

ISIN-kod

SE0008241350

Kursnotering

Dagligen

In-/utträdesavgift

Ingen

Förvaltningsavgift

1,70 %

Noteringsvaluta

SEK

Förvaltare

Niklas Hultqvist

Förvaltare

 

Lars Bredenberg

Förvaltare

 

Basfaktablad

Hem Våra fonder IKC Tre Euro