Månadsbrev

Månadsbrev

Läs månadsbrevet för Coelis strategiportföljer. Där kan du bland annat läsa hur fonderna har presterat överlag under månaden som gått, mer specifikt vilka innehav som har går mer eller mindre bra, och hur det marknadsklimatet och aktuella världshändelser har påverkat portföljförvaltningen.

Månadsbrev Strategifonder januari 2019

Med våra dikretionära portföljer Aktiv allokering väljer du den målavkastning och risknivå som passar dig bäst, våra förvaltare sköter resten.
Läs mer

Månadsbrev strategifonder

Med våra dikretionära portföljer Aktiv allokering väljer du den målavkastning och risknivå som passar dig bäst, våra förvaltare sköter resten.
Läs mer

Månadsbrev Diskretionär förvaltning

Med våra dikretionära portföljer Aktiv allokering väljer du den målavkastning och risknivå som passar dig bäst, våra förvaltare sköter resten.
Läs mer
Hem Våra fonder Månadsbrev – Stragetifonder