Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Månadsbrev

Månadsbrev

Läs månadsbrevet för Coelis strategiportföljer. Där kan du bland annat läsa hur fonderna har presterat överlag under månaden som gått, mer specifikt vilka innehav som har går mer eller mindre bra, och hur det marknadsklimatet och aktuella världshändelser har påverkat portföljförvaltningen.

Månadsuppdatering november 2020

...
Läs mer

Månadsuppdatering oktober 2020

...
Läs mer

Månadsuppdatering september 2020

...
Läs mer

Månadsuppdatering augusti 2020

...
Läs mer

Månadsuppdatering juli 2020

...
Läs mer

Månadsuppdatering juni 2020

...
Läs mer

Månadsuppdatering maj 2020

...
Läs mer

Månadsuppdatering april 2020

...
Läs mer

Månadsuppdatering mars 2020

...
Läs mer

Månadsuppdatering februari 2020

Samtliga portföljer steg i värde under månaden. Dessutom steg samtliga underliggande investeringar steg i värde under månaden. Mest steg den taktiska allokeringen mot amerikanska aktier (Aktievikt Plus), mindre och medelstora bolag i tillväxtmarknadsländerna via JP Morgan samt svenska aktier. Även hedgefonderna och räntefonderna utvecklades väl.
Läs mer

Månadsbrev Strategifonder januari 2020

Både Coeli Mix och Coeli Potential steg i värde under månaden. Dessutom steg samtliga underliggande investeringar i värde under månaden. Mest steg den taktiska allokeringen mot amerikanska aktier, mindre och medelstora bolag i tillväxtmarknadsländerna via JP Morgan samt svenska aktier. Även hedgefonderna och räntefonderna utvecklades väl.
Läs mer

Månadsbrev Strategifonder december 2019

Både Coeli Mix och Coeli Potential steg i värde under månaden. Dessutom steg samtliga underliggande investeringar i värde under månaden. Mest steg den taktiska allokeringen mot amerikanska aktier, mindre och medelstora bolag i tillväxtmarknadsländerna via JP Morgan samt svenska aktier. Även hedgefonderna och räntefonderna utvecklades väl.
Läs mer
1 2
Hem Våra fonder Månadsbrev – Strategifonder