Skriv ut

Månadsbrev Strategifonder oktober 2019

Med våra strategiportföljer väljer du den målavkastning och risknivå som passar dig bäst, våra förvaltare sköter resten. Strategifonderna är unika och skapar ett stort värde för dig genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet investerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor och alternativa investeringar för att skapa ett skydd när risken är stor vid börsfall samt extra gas när förutsättningarna är goda att börsen går bra. Coeli Mix har en aktieexponering som normalt varierar mellan 45-75 procent och Coeli Potential har en aktieexponering som normalt varierar mellan 100-130 procent.

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

Den av massmedia utpekad som skräckmånaden för börsen hade en dramatisk start, men slutade med tydliga uppgångar. Oktober började med ett större värdefall på grund av oro för den amerikanska konjunkturavmattningen, men det kom snabbt av sig. Under månaden presenterade lejonparten av de noterade bolagen resultatet för det tredje kvartalet. Bolagen slog lågt ställda förväntningar och att det framkom färre minor än skeptikerna oroat sig för tvingade tillbaka kapital från sidlinjen in i aktiemarknaden. Cykliska länders börser som Sverige och Europa steg mer än de amerikanska börserna. Under månaden valde den amerikanska centralbanken att sänka räntan för tredje gången i år till 1,75 procent och ordförande Powell meddelande att inga ytterligare sänkningar är planerade. Geopolitiskt har turerna med Brexit och handelskriget mellan USA och Kina fortsatt men sannolikheten för en hård Brexit och upptrappning av handelskriget har minskat under månaden, vilket bidragit till de positiva tongångarna på världens börser. Det bidrog även till att kronan återtog lite av förlorad mark mot dollarn och steg med 2 procent till 9,65. Kronan var oförändrad mot euron. Likt de positiva tongångarna på aktiemarknaden fortsatte den nordiska kreditmarknaden att utvecklas starkt med krympande kreditspreadar.

Exponering – framåtblickande syn och allokering

Konjunkturmässigt befinner vi oss på nivåer där konjunkturen vänt uppåt under de senaste minicyklerna med perioder av svaghet under 2010-2012 och 2015-2016.  Marknaden pustar ut efter att bolagsrapporterna för det tredje kvartalet inte blev sämre än väntat. Nyvalet i Storbritannien lagom till lucia är i praktiken en andra folkomröstning om Brexit och då premiärministern nått ett nytt avtal med Bryssel har risken minskat för en avtalslös Brexit. Som jag skrivit om sedan slutet av sommaren blir det allt tydligare att Trump förlorar initiativförmåga till Xi Jinping i handelsförhandlingarna. Att det nu är knappt ett år till det amerikanska presidentvalet minskar risken för ytterligare upptrappning. Allt detta är positivt för konjunkturen och för bolagens framtida intjäningsförmåga då det minskar risken för en lågkonjunktur i närtid. Vi förväntar oss fortsatt att Kina stabiliserar tillväxten runt 6 procent, vilket förhoppningsvis kommer medföra att konjunkturavmattningen i exportberoende länder som Sverige och Tyskland avtar. Dock ser vi ingen större återhämtning i närtid. Den amerikanska ekonomin saktar in som en följd av svagheter i tillverkningsindustrin men hushållen står sig starka med historiskt låg arbetslöshet och historiskt låga räntor.

Sammanfattningsvis har risken för en lågkonjunktur minskat i närtid men det är för tidigt att tala om återhämtning. Aktiemarknaden är varken billigt eller dyrt värderad och börsen förväntas stiga i takt med bolagens vinstökningar, vilka förväntas vara ytterst modesta under de kommande kvartalen. En intressant iakttagelse är att både den amerikanska dollarn och den amerikanska börsen utvecklades svagare än Europa och tillväxtmarknadsländerna vilket skulle vara början på en ny trend om oron för konjunkturen fortsätter att minska.

Taktisk allokering Aktier och Räntor

Konjunkturmässigt befinner vi oss i den senare delen av cykeln medan vi inte förväntar oss någon lågkonjunktur i närtid. Portföljerna har en neutral vikt i aktier plus en investering i en börsberoende hedgefond tillsammans med ett portföljskydd som består av långa amerikanska statsobligationer (cirka 30 års löptid).

Aktier
Räntor

Utveckling för Strategifonderna under oktober månad

Oktober var en stark månad för strategifonderna Coeli Mix och Coeli Potential. Starkast utvecklades investeringarna i globala aktier, i tillväxtmarknadsländerna via JP Morgan och aktiehedgefonden Coeli Absolute European Equity. Däremot var uppgången mer dämpad för investeringarna i svenska aktier och investeringen i de minst utvecklade länderna (frontier markets) sjönk i värde. Hedgefonderna bidrog som grupp positivt till månadens avkastning.

Exponering Coeli Mix – oktober 2019

Exponering %

 • Företagsobligationer 18
 • Hedgefonder 26
 • Tillväxtmarknadsaktier 15
 • Globala aktier 18
 • Svenska aktier 15
 • Aktievikt Plus 12
 • Räntevikt Plus 15
5 bästa
YES BANK LTD Aktie Indien66,26%
GUARANTY TRUST BANK-GDR REGS Aktie Nigeria24,58%
USILTRONIC AG Aktie Tyskland24,21%
MAGAZINE LUIZA SA Aktie Brasilien22,80%
STERLING CONSTRUCTION CO Aktie USA20,07%
5 sämsta
MELIN GROUP 230130 FRN Företagsobligation-40,05%
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A Aktie Brasilien-21,53%
BRAC BANK LTD Aktie Bangladesh-19,61%
OLYMPIC INDUSTRIES LTD Aktie Bangladesh-17,68%
GUARANTY TRUST BANK Aktie Nigeria-16,19%

Exponering Coeli Potential – oktober 2019

Exponering %

 • Tillväxtmarknadsaktier 34
 • Svenska aktier 30
 • Globala aktier 17
 • Hedgefonder 27,5
 • Aktievikt Plus 34
 • Räntevikt Plus 15
5 bästa
YES BANK LTD Aktie Indien66,26%
GUARANTY TRUST BANK-GDR REGS Aktie Nigeria24,58%
USILTRONIC AG Aktie Tyskland24,21%
MAGAZINE LUIZA SA Aktie Brasilien22,80%
STERLING CONSTRUCTION CO Aktie USA20,07%
5 sämsta
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A Aktie Brasilien-21,53%
BRAC BANK LTD Aktie Bangladesh-19,61%
OLYMPIC INDUSTRIES LTD Aktie Bangladesh-17,68%
GUARANTY TRUST BANK Aktie Nigeria-16,19%
NESTLE NIGERIA PLC Aktie Nigeria-14,04%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En strategiportföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i strategiportföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Strategiportföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.