Skriv ut

Månadsbrev Strategifonder oktober 2019

Med våra strategiportföljer väljer du den målavkastning och risknivå som passar dig bäst, våra förvaltare sköter resten. Strategifonderna är unika och skapar ett stort värde för dig genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet investerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor och alternativa investeringar för att skapa ett skydd när risken är stor vid börsfall samt extra gas när förutsättningarna är goda att börsen går bra. Coeli Mix har en aktieexponering som normalt varierar mellan 45-75 procent och Coeli Potential har en aktieexponering som normalt varierar mellan 100-130 procent.

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

Den av massmedia utpekad som skräckmånaden för börsen hade en dramatisk start, men slutade med tydliga uppgångar. Oktober började med ett större värdefall på grund av oro för den amerikanska konjunkturavmattningen, men det kom snabbt av sig. Under månaden presenterade lejonparten av de noterade bolagen resultatet för det tredje kvartalet. Bolagen slog lågt ställda förväntningar och att det framkom färre minor än skeptikerna oroat sig för tvingade tillbaka kapital från sidlinjen in i aktiemarknaden. Cykliska länders börser som Sverige och Europa steg mer än de amerikanska börserna. Under månaden valde den amerikanska centralbanken att sänka räntan för tredje gången i år till 1,75 procent och ordförande Powell meddelande att inga ytterligare sänkningar är planerade. Geopolitiskt har turerna med Brexit och handelskriget mellan USA och Kina fortsatt men sannolikheten för en hård Brexit och upptrappning av handelskriget har minskat under månaden, vilket bidragit till de positiva tongångarna på världens börser. Det bidrog även till att kronan återtog lite av förlorad mark mot dollarn och steg med 2 procent till 9,65. Kronan var oförändrad mot euron. Likt de positiva tongångarna på aktiemarknaden fortsatte den nordiska kreditmarknaden att utvecklas starkt med krympande kreditspreadar.

Exponering – framåtblickande syn och allokering

Konjunkturmässigt befinner vi oss på nivåer där konjunkturen vänt uppåt under de senaste minicyklerna med perioder av svaghet under 2010-2012 och 2015-2016.  Marknaden pustar ut efter att bolagsrapporterna för det tredje kvartalet inte blev sämre än väntat. Nyvalet i Storbritannien lagom till lucia är i praktiken en andra folkomröstning om Brexit och då premiärministern nått ett nytt avtal med Bryssel har risken minskat för en avtalslös Brexit. Som jag skrivit om sedan slutet av sommaren blir det allt tydligare att Trump förlorar initiativförmåga till Xi Jinping i handelsförhandlingarna. Att det nu är knappt ett år till det amerikanska presidentvalet minskar risken för ytterligare upptrappning. Allt detta är positivt för konjunkturen och för bolagens framtida intjäningsförmåga då det minskar risken för en lågkonjunktur i närtid. Vi förväntar oss fortsatt att Kina stabiliserar tillväxten runt 6 procent, vilket förhoppningsvis kommer medföra att konjunkturavmattningen i exportberoende länder som Sverige och Tyskland avtar. Dock ser vi ingen större återhämtning i närtid. Den amerikanska ekonomin saktar in som en följd av svagheter i tillverkningsindustrin men hushållen står sig starka med historiskt låg arbetslöshet och historiskt låga räntor.

Sammanfattningsvis har risken för en lågkonjunktur minskat i närtid men det är för tidigt att tala om återhämtning. Aktiemarknaden är varken billigt eller dyrt värderad och börsen förväntas stiga i takt med bolagens vinstökningar, vilka förväntas vara ytterst modesta under de kommande kvartalen. En intressant iakttagelse är att både den amerikanska dollarn och den amerikanska börsen utvecklades svagare än Europa och tillväxtmarknadsländerna vilket skulle vara början på en ny trend om oron för konjunkturen fortsätter att minska.

Taktisk allokering Aktier och Räntor

Konjunkturmässigt befinner vi oss i den senare delen av cykeln medan vi inte förväntar oss någon lågkonjunktur i närtid. Portföljerna har en neutral vikt i aktier plus en investering i en börsberoende hedgefond tillsammans med ett portföljskydd som består av långa amerikanska statsobligationer (cirka 30 års löptid).

Aktier
Räntor

Utveckling för Strategifonderna under oktober månad

Oktober var en stark månad för strategifonderna Coeli Mix och Coeli Potential. Starkast utvecklades investeringarna i globala aktier, i tillväxtmarknadsländerna via JP Morgan och aktiehedgefonden Coeli Absolute European Equity. Däremot var uppgången mer dämpad för investeringarna i svenska aktier och investeringen i de minst utvecklade länderna (frontier markets) sjönk i värde. Hedgefonderna bidrog som grupp positivt till månadens avkastning.

Exponering Coeli Mix – oktober 2019

Exponering %

 • Företagsobligationer 18
 • Hedgefonder 26
 • Tillväxtmarknadsaktier 15
 • Globala aktier 18
 • Svenska aktier 15
 • Aktievikt Plus 12
 • Räntevikt Plus 15
5 bästa
YES BANK LTD Aktie Indien66,26%
GUARANTY TRUST BANK-GDR REGS Aktie Nigeria24,58%
USILTRONIC AG Aktie Tyskland24,21%
MAGAZINE LUIZA SA Aktie Brasilien22,80%
STERLING CONSTRUCTION CO Aktie USA20,07%
5 sämsta
MELIN GROUP 230130 FRN Företagsobligation-40,05%
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A Aktie Brasilien-21,53%
BRAC BANK LTD Aktie Bangladesh-19,61%
OLYMPIC INDUSTRIES LTD Aktie Bangladesh-17,68%
GUARANTY TRUST BANK Aktie Nigeria-16,19%

Exponering Coeli Potential – oktober 2019

Exponering %

 • Tillväxtmarknadsaktier 34
 • Svenska aktier 30
 • Globala aktier 17
 • Hedgefonder 27,5
 • Aktievikt Plus 34
 • Räntevikt Plus 15
5 bästa
YES BANK LTD Aktie Indien66,26%
GUARANTY TRUST BANK-GDR REGS Aktie Nigeria24,58%
USILTRONIC AG Aktie Tyskland24,21%
MAGAZINE LUIZA SA Aktie Brasilien22,80%
STERLING CONSTRUCTION CO Aktie USA20,07%
5 sämsta
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A Aktie Brasilien-21,53%
BRAC BANK LTD Aktie Bangladesh-19,61%
OLYMPIC INDUSTRIES LTD Aktie Bangladesh-17,68%
GUARANTY TRUST BANK Aktie Nigeria-16,19%
NESTLE NIGERIA PLC Aktie Nigeria-14,04%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En strategiportföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i strategiportföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Strategiportföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.