Skriv ut

Månadsbrev strategifonder november 2018

Med våra strategiportföljer väljer du den målavkastning och risknivå som passar dig bäst, våra förvaltare sköter resten. Strategifonderna är unika och skapar ett stort värde för dig genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet investerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor och alternativa investeringar för att skapa ett skydd när risken är stor vid börsfall samt extra gas när förutsättningarna är goda att börsen går bra. Coeli Mix har en aktieexponering som normalt varierar mellan 45-75 procent och Coeli Potential har en aktieexponering som normalt varierar mellan 100-130 procent.

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

Oron på världens finansmarknader höll isig under de tre första veckorna i november med fallande kurser som resultat. Oron för att den amerikanska centralbanken Fed ska höja räntan för mycket samtidigt som tillväxten förväntas avta under nästa år, handelskriget mellan USA och Kina samt avmattning av den kinesiska ekonomin har legat som en våt filt över marknaderna. Under sista veckan i november gav Fed de första tydliga tecknen på att de kommer vara försiktigare med kommande höjningar. Detta tillsammans med spekulationer om att Trump och Kinas Xi Jin Ping skulle skapa någon form av överenskommelse under G20- mötet i helgen (vilket också blev fallet) fick marknaderna att vända upp. Starkast utvecklades tillväxtmarknadsländerna medan svenska och europeiska aktier utvecklades svagast, allt mätt i svenska kronor. Stämningsläget var allmänt dystert på kreditmarknaderna under hela månaden med stigande spreadar och sjunkande obligationspriser. Marknadsbalansen påverkades negativt av fortsatta utflöden ur både europeiska och amerikanska fonder. Oljepriset fortsatte att falla under november med ominskad kraft. På två månader har priset fallit med drygt 1/3 till cirka 50 dollar/ fatet vid utgången av november.

Exponering – framåtblickande syn och allokering

Att både den amerikanska centralbanken visar tecken på att gå försiktigare fram med kommande höjningar samt det tillfälliga eldupphöret i handelskriget mellan USA och Kina minskar risken för fortsatt börsfall. Det tvärtom ökar i stället förutsättningarna för börserna att återhämta en del eller allt av det som har gått förlorat under oktober och större delen av november. Det borgar även för en svagare dollar och för att tillgångar i tillväxtmarknadsländer, både aktier och ränteinvesteringar, kommer ge goda förutsättningar att utvecklas bättre än västerländska tillgångar. Våra portföljer ligger sedan tidigare positionerade för det här scenariot med övervikt mot tillväxtmarknadsländerna och hög aktievikt. Aktier i tillväxtmarknadsländerna har utvecklats svagare än aktier i västvärlden under de senaste 10 åren och är väldigt opopulära bland investerare.

Det är svårt att träffa exakt rätt och sett i backspegeln var vi några månader för tidiga med att övervikta tillväxtmarknadsländerna. Sedan efter sommaren har dock aktier i tillväxtmarknadsländerna utvecklats bättre än aktier i västvärlden i både stigande och fallande marknad. Vår investeringshorisont är betydligt kortare än normalt. Toppen av högkonjunkturen har passerat och tillväxttakten har mattats av rejält i både Sverige och i övriga Europa under det gångna året. Tillväxten i USA har varit hög under året men effekterna av Trumps stora skattesänkningar förväntas avta under 2019 med. Marknaden förväntar sig modest vinstökning på 3- 8 procent vilket är betydligt lägre än för ett år sedan. Likt 2018 kommer Trumps handelskrig och amerikansk inflation och centralbankspolitik vara bland de viktigaste faktorerna under början av 2019. Vår förväntansbild är modest positiv utveckling för aktier, men med fortsatt riktigt stora svängningar upp som ned. Rådet är fortsatt att handla mot sin magkänsla, att minska aktie exponeringen när de utvecklats riktigt starkt och öka aktieexponeringen vid en större nedgång.

Taktisk allokering Aktier

Aktieexponeringen har ökats succesivt under börsoron och är förhållandevis hög, se graferna nedan. Inriktningen är att behålla nuvarande exponering då risken för att den amerikanska centralbanken ska begå misstag och höja räntan för mycket har minskat. Den tillfälliga vapenvilan i handelskriget mellan USA och Kina för att de ska få mer tid att förhandla fram en lösning är också positivt. Skulle aktiemarknaderna stiga kraftigt kommer vi sannolikt säkra en del av den uppgången och minska andelen aktier.

Taktisk allokering Räntor och alternativa investeringar

Exponeringen mot långa räntor har varit konstant under månaden. Precis som föregående månad är strategin att öka investeringen efter en ränteuppgång då vi precis som för aktiemarknaden förväntar oss potentiellt stora svängningar framöver.

Utveckling för Strategifonderna under november månad

Portföljerna var positionerade för återhämtning efter nedgången under oktober och första veckorna i november. Den taktiska allokeringen mot både aktier och amerikanska långräntor bidrog båda positivt. Övervikten mot tillväxtmarknadsländerna på bekostnad av svenska aktier bidrog positivt trots att investeringen i Coeli Frontier Markets sjönk i värde. Investeringarna i räntor och hedgefonder bidrog marginellt positivt.

Exponering Coeli Multistrategi – november 2018

Exponering %

 • Företagsobligationer 20
 • Hedgefonder 75
 • Aktievikt Plus 14
 • Räntevikt Plus 6.67
5 bästa
S&P 500 Emini future Hävstång1,74%
Prospect Capital Corporation Företagsobligation1,62%
Ultra Long Bond Future Hävstång1,57%
Coeli Prognosis Machines Hedgefond1,12%
Enea 210305 FRN Företagsobligation1,03%
5 sämsta
Dometic 230913 Fixed Företagsobligation-2,55%
MPC Container 220922 FRN Företagsobligation-2,13%
Kungsleden 220321 FRN Företagsobligation-1,77%
Odefjell 220613 FRN Företagsobligation-1,48%
Borealis Finance 221116 Fixed Företagsobligation-1,21%

Exponering Coeli Mix – november 2018

Exponering %

 • Företagsobligationer 18
 • Hedgefonder 28
 • Tillväxtmarknadsaktier 20
 • Globala aktier 16.5
 • Svenska aktier 8.5
 • Aktievikt Plus 21
 • Räntevikt Plus 10
5 bästa
Beacon Roofing Supply Aktie USA24,27%
Societatea Nationala Nuclear Aktie Rumänien24,18%
Grupo Financiero Galicia-ADR Aktie Argentina23,65%
Alro SA Aktie Rumänien23,35%
Vietnam Dairy Products JSC Aktie Vietnam15,04%
5 sämsta
Fan Milk LTD Aktie Ghana-19,80%
Wirecard AG Aktie Tyskland-19,78%
Apple Inc. Aktie USA-18,53%
Al Eqbal Co For Investment P Aktie Jordanien-14,93%
Chemours CO/THE Aktie USA-13,47%

Exponering Coeli Potential – november 2018

Exponering %

 • Tillväxtmarknadsaktier 30
 • Svenska aktier 20
 • Globala aktier 20
 • Hedgefonder 20
 • Aktievikt Plus 38
 • Räntevikt Plus 10
5 bästa
Beacon Roofing Supply Aktie USA24,27%
Societatea Nationala Nuclear Aktie Rumänien24,18%
Grupo Financiero Galicia-ADR Aktie Argentina23,65%
Alro SA Aktie Rumänien23,35%
Vietnam Dairy Products JSC Aktie Vietnam15,04%
5 sämsta
Fan Milk LTD Aktie Ghana-19,80%
Wirecard AG Aktie Tyskland-19,78%
Apple Inc. Aktie USA-18,53%
Al Eqbal Co For Investment P Aktie Jordanien-14,93%
Chemours CO/THE Aktie USA-13,47%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En strategiportföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i strategiportföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Strategiportföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.